Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti  >  Zapošljavanje nezaposlenih osoba s invaliditetom iz evidencije Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje – analiza stanja u razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna 2017. godine
Zadnja izmjena: 20.10.2017.

Zapošljavanje nezaposlenih osoba s invaliditetom iz evidencije Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje – analiza stanja u razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna 2017. godine

 

Iz evidencije nezaposlenih osoba Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna 2017. godine posredovanjem Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje zaposleno je ukupno 2.648 osoba s invaliditetom, što čini 1,7% populacije zaposlenih osoba iz evidencije Zavoda. Usporedba sa brojem zaposlenih osoba s invaliditetom u istom razdoblju prošle godine (kada je bilo zaposleno 2.286 osoba s invaliditetom) ukazuje na porast u zapošljavanju od 15.83%. Od ukupnog broja zaposlenih osoba s invaliditetom, 2.545 osoba s invaliditetom zaposleno je na temelju radnog odnosa, a 103 osobe na temelju drugih poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranje trgovačkog društva, obrta, ugovor o djelu i dr.).
 
Razvojem novih modela profesionalne rehabilitacije, primjenom poticajnih mjera za zapošljavanje i obrazovanje nezaposlenih osoba s invaliditetom uz podizanje svijesti javnosti i poslodavaca o kompetencijama i radnim mogućnostima osoba s invaliditetom, nastoji se olakšati njihov pristup tržištu rada. Uz primjenu načela sveobuhvatnosti i pristupačnosti usluga osobama s invaliditetom, Zavod aktivno sudjeluje u razvoju socijalnog modela profesionalne rehabilitacije.
 
U svome radu s osobama s invaliditetom i drugim dionicima na tržištu rada Zavod primjenjuje individualni i partnerski pristup. U cilju rješavanja problema zapošljavanja osoba s invaliditetom, u svim područnim uredima Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje rade savjetnici za zapošljavanje osoba s invaliditetom, posebno educirani u tom području, dok u Središnjem uredu Zavoda djeluje Odsjek za profesionalnu rehabilitaciju koji stručna dostignuća u područja profesionalnog usmjeravanja i profesionalne rehabilitacije nastoji pretočiti u učinkovite prakse.
 
Podatke o zapošljavanju i nezaposlenosti osoba s invaliditetom u razdoblju od 01. siječnja do 30. rujna 2017. godine pobliže prikazujemo u nastavku:

 

► Izvješće o aktivnostima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u području zapošljavanja osoba s invaliditetom u razdoblju od 01. siječnja do 30. rujna 2017. godine