Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  O nama  >  Upravno vijeće  >  Sjednice održane u 2016. godini  >  5. sjednica Upravnoga vijeća održana 28. srpnja 2016. godine
Zadnja izmjena: 29.07.2016.

5. sjednica Upravnoga vijeća održana 28. srpnja 2016. godine

 
Dnevni red:  
  1. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 23.06.2016. godine.
  2. Izmjene mjere Javni rad iz Programa mjera aktivne politike zapošljavanja u 2016. godini.
  3. Redefiniranje mjera aktivne politike zapošljavanja.
  4. Suglasnost za sklapanje Ugovora broj; 344/2-01/16 o nabavi usluga nadogradnje (funkcionalne, sigurnosne, kontrole, upravljanja i izvješćivanja) korisničkog modula „Mjere“ s odabranom zajednicom ponuditelja IN2 d.o.o., Marohnićeva 1/1, Zagreb, OIB; 68195665956 i MOLA MOLA d.o.o., Ante Starčevića 32- Sveti Nikola, Makarska, OIB; 74052960753.
  5. Suglasnost za sklapanje Ugovora o opskrbi krajnjeg kupca broj; 0-16-1625 o nabavi električne energije s odabranim ponuditeljem HEP – Opskrba d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb.
  6. Suglasnost za sklapanje Ugovora o nabavi tonera i tinti za potrebe Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu br. 344/1-10/16.
  7. Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizacije radnih mjesta s pripadajućim koeficijentima složenosti poslova, radnim iskustvom, razinom obrazovanja i posebnim uvjetima kao i Izmjene i dopune broja izvršitelja u Središnjem uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
  8. Razno.  
 
  2.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  3.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  4.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  5.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  6.dn.reda
Odluka
Obrazloženje