Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Projekti Zavoda  >  Aktivni projekti  >  ESF - Europski socijalni fond  >  Primjena standarda zanimanja u poslovnim procesima HZZ-a i provedba Ankete o standardu zanimanja
Zadnja izmjena: 12.07.2017.

Primjena standarda zanimanja u poslovnim procesima HZZ-a i provedba Ankete o standardu zanimanja


Naziv projekta (operacije): Primjena standarda zanimanja u poslovnim procesima HZZ-a i provedba Ankete o standardu zanimanja - UP.01.3.2.01.0002
Naziv operativnog programa i fonda EU: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020. (Europski socijalni fond – ESF)
Nositelj projekta: Hrvatski zavod za zapošljavanje
Razdoblje provedbe: od 30. kolovoza 2016. do 30. kolovoza 2018.
Ukupna vrijednost projekta (operacije): 2.082.247,30 HRK
 

Kratki opis projekta (operacije):

Standardi zanimanja okupljeni u Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira imaju ključnu primjenu u unapređivanju poslovnih procesa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Nužno je da svi djelatnici HZZ-a, a posebno savjetnici za zapošljavanje i savjetnici za profesionalno usmjeravanje budu educirani o načelima Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, a posebno sadržaju Registra. Kompetencijski pristup zanimanjima i radnim mjestima ima sve veću važnost u poslovnim procesima posredovanja čime se omogućuje detaljniji uvid u karakteristike slobodnog radnog mjesta koje poslodavac oglašava te strukturu kompetencija koje nezaposlene osobe nude. Time se postiže bolje usklađivanje potreba poslodavaca i kompetencija nezaposlenih osoba i tražitelja zaposlenja. Profesionalno usmjeravanje kako nezaposlenih osoba tako i učenika i studenata također je potrebno unaprijediti primjenom kompetencija definiranim standardima zanimanja ili dobivenih anketom o standardu zanimanja kako bi se pravovremenim informacijama o potrebama poslodavca omogućio razvoj karijere svakog pojedinca.

Radnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje obučeni za provedbu Ankete o standardu zanimanja kroz ovaj projekt pridonosit će daljnjem razvoju metodologije Ankete te pružati pomoć i osposobljavanje za druge provoditelje ASZ-a. Kroz implementaciju rezultata ankete o standardu zanimanja u poslovne procese HZZ-a, naročito procese posredovanja i profesionalnog usmjeravanja projektni tim će unaprijediti rad HZZ-a s poslodavcima i nezaposlenim osobama te približiti HZZ standardima kojima teže javni zavodi zemalja EU. Kompetencije iz izrađenih standarda zanimanja će se implementirati u obrazac prijave potrebe za radnicima, životopise nezaposlenih osoba te u vodiče kroz zanimanja. Djelatnici na projektu će biti uključeni u sve elemente projekta kako bi na taj način bili osposobljeni za provedbu radionica o implementaciji standarda zanimanja u poslovne procese za djelatnike regionalnih i područnih ureda HZZ-a.
 

Cilj(evi) i očekivani rezultati projekta (operacije):

Opći cilj operacije je unaprijediti poslovne procese Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i pridonijeti daljnjem razvoju standarda zanimanja. Specifični ciljevi su unaprijediti poslovne procese posredovanja i profesionalnog usmjeravanja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje primjenom standarda zanimanja, te doprinijeti razvoju hrvatskog kvalifikacijskog okvira provedbom i razvojem Ankete o standardu zanimanja.
 

Ciljana skupina:

Glavne ciljane skupine koje će razviti nova znanja i vještine za provedbu HKO-a su zaposlenici resornih ministarstava (MRMS-a i  MZOS-a), HZZ-a, članovi sektorskih vijeća, predlagatelji standarda zanimanja, članovi radnih skupina za ažuriranje Nacionalne klasifikacije zanimanja, dionici koji su uključeni u konzultacije o relevantnosti pojedinih prijedloga kao i svi sudionici u razvoju HKO-a i donositelji mjera obrazovanja i osposobljavanja u okviru mjera aktivne politike zapošljavanja.
 

Dodatne informacije o projektu:  EUProjekti@hzz.hr


Poveznice na relevantne Internet stranice:

Za više informacija o Europskom socijalnom fondu posjetite: www.esf.hr
Za više informacija o fondovima EU-a posjetite: www.strukturnifondovi.hr


 
 

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje