Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  O nama  >  Upravno vijeće  >  Sjednice održane u 2016. godini  >  6. sjednica Upravnoga vijeća održana 27. rujna 2016. godine
Zadnja izmjena: 29.09.2016.

6. sjednica Upravnoga vijeća održana 27. rujna 2016. godine


Dnevni red:  
  1. Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane  28.07.2016. godine.
  2. Suglasnost za sklapanje Ugovora o pružanju poštanskih usluga za potrebe Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
  3. Suglasnost za sklapanje Ugovora o nabavi usluge stručnog osposobljavanja izobrazba za zaštitare za potrebe Regionalnog ureda Zagreb.
  4. Suglasnost za sklapanje Ugovora o  financiranju obrazovanja - osposobljavanje za obavljanje poslova zavarivač/ica TIG postupkom za potrebe Područnog ureda Slavonski Brod.
  5. Razno.

     
 
  2.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  3.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  4.dn.reda
Odluka
Obrazloženje