Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  O nama  >  Upravno vijeće  >  Sjednice održane u 2016. godini  >  7. sjednica Upravnoga vijeća održana 01. prosinca 2016. godine
Zadnja izmjena: 06.12.2016.

7. sjednica Upravnoga vijeća održana 01. prosinca 2016. godine

 
Dnevni red:  
  1. Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 27.09.2016. godine.
  2. Suglasnost za sklapanje Ugovora broj 2  za nabavu javne govorne usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži.
  3. Suglasnost za sklapanje Ugovora broj 2  za nabavu telekomunikacijskih usluga - elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži.
  4. Suglasnost za sklapanje Ugovora broj 2 o nabavi usluga prijenosa podataka, usluga pristupa Internetu i javne govorne usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži u funkciji nositelja širokopojasnog ADSL pristupa.
  5. Suglasnost za sklapanje Ugovora o najmu stana u vlasništvu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u Zagrebu.
  6. Suglasnost za sklapanje Ugovora broj 1 na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu licenci za korištenje Microsoftovih softverskih proizvoda i usluga.
  7. Suglasnost za sklapanje Ugovora o stručnom osposobljavanju za poslove zavarivača/ice MIG/MAG postupkom.
  8. Suglasnost za sklapanje Ugovora o stručnom osposobljavanju za poslove zavarivača/ice REL postupkom.
  9. Razno.

 
 
  2.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  3.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  4.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  5.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  6.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  7.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  8.dn.reda
Odluka
Obrazloženje