Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  O nama  >  Upravno vijeće  >  Sjednice održane u 2017. godini  >  9. sjednica Upravnoga vijeća održana 26. siječnja 2017. godine
Zadnja izmjena: 03.02.2017.

9. sjednica Upravnoga vijeća održana 26. siječnja 2017. godine

 
Dnevni red:  
 1. a) Razrješenje predsjednika Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
  b) Imenovanje predsjednika Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
 2. Usvajanje Zapisnika sa 7. i 8. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 01.12.2016. i 29.12.2016. godine.
 3. Donošenje Odluke o nastavku provedbe Programa mjera aktivne politike zapošljavanja za 2016. godinu u 2017. godini.
 4. Izmjene i dopune Statuta Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
 5. Godišnji Plan rada Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2017. godinu.
 6. Plan prihoda i rashoda Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2017. godinu.
 7. Suglasnost za sklapanje Ugovora o najmu stana u vlasništvu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u Sisku.
 8. Suglasnost za sklapanje Ugovora o operativnom leasingu za osobna vozila za potrebe Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
 9. Suglasnost za otpis dionica i poslovnih udjela u vlasništvu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje iz poslovnih knjiga Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
 10. Razno.
 
  1.dn.reda
a) Odluka
b) Odluka
  3.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  4.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  5.dn.reda
Odluka
Godišnji Plan rada za 2017.godinu
Financijski plan za 2017.
  6.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  7.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  8.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  9.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  10.dn.reda
Ovlastenje
Obrazloženje