Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  O nama  >  Upravno vijeće  >  Sjednice održane u 2017. godini  >  18. sjednica Upravnoga vijeća održana 27. srpnja 2017. godine
Zadnja izmjena: 28.07.2017.

18. sjednica Upravnoga vijeća održana 27. srpnja 2017. godine

 
Dnevni red:    
 1. Usvajanje Zapisnika sa 14., 15., 16. i 17. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 27.04.2017., 04.05.2017.,17.05.2017. i 30.06.2017. godine.
 2. Izmjene i dopune Statuta Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
 3. a) Suglasnost za sklapanje Okvirnog sporazuma na period do dvije godine za Grupu I –    PU Dubrovnik za nabavu usluga strukovne izobrazbe nezaposlenih osoba za rad u  djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića
  b) Suglasnost za sklapanje Okvirnog sporazuma na period do dvije godine za Grupu III – PU Karlovac za nabavu usluga strukovne izobrazbe nezaposlenih osoba za rad u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića
  c) Suglasnost za sklapanje Okvirnog sporazuma na period do dvije godine za Grupu VII – RU Osijek za nabavu usluga strukovne izobrazbe nezaposlenih osoba za rad u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića
  d) Suglasnost za sklapanje Okvirnog sporazuma na period do dvije godine za Grupa IX – PU Pula za nabavu usluga strukovne izobrazbe nezaposlenih osoba za rad u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića
  e) Suglasnost za sklapanje Okvirnog sporazuma na period do dvije godine za Grupa X – RU Rijeka za nabavu usluga strukovne izobrazbe nezaposlenih osoba za rad u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića
  f) Suglasnost za sklapanje Okvirnog sporazuma na period do dvije godine za Grupu XI – PU Sisak za nabavu usluga strukovne izobrazbe nezaposlenih osoba za rad u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića
  g) Suglasnost za sklapanje Okvirnog sporazuma na period do dvije godine za Grupu XII – PU Slavonski Brod za nabavu usluga strukovne izobrazbe nezaposlenih osoba za rad u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića
  h) Suglasnost za sklapanje Okvirnog sporazuma na period do dvije godine za Grupu XIII – RU Split za nabavu usluga strukovne izobrazbe nezaposlenih osoba za rad u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića
  i) Suglasnost za sklapanje Okvirnog sporazuma na period do dvije godine za Grupu XVI – PU Vinkovci za nabavu usluga strukovne izobrazbe nezaposlenih osoba za rad u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića
 4. Suglasnosti za sklapanje Ugovora br. K10-2-344/1-04/17 o nabavi korisničke računalne opreme.
 5. Suglasnosti za sklapanje Ugovora br. K10-1-344/10- 3/17 o nabavi infrastrukturne opreme za Data Centar.
 6. Suglasnost za sklapanje Ugovora broj 2. o javnoj nabavi temeljem Okvirnog sporazuma za nabavu licenci za korištenje Microsoftovih softverskih proizvoda i usluga (Ev.br. 1/2016).
 7. Razno.
  2.dn.reda
Odluka
  3.dn.reda
a) Odluka
b) Odluka
c) Odluka
d) Odluka
e) Odluka
f) Odluka
g) Odluka
h) Odluka
i) Odluka
  4.dn.reda
Odluka
  5.n.reda
Odluka
  6.n.reda
Odluka