Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti iz županija  >  Požeško-slavonska  >  Anketa poslodavaca 2017. – Rezultati provedbe na području Požeško-slavonske županije
Zadnja izmjena: 14.09.2017.

Anketa poslodavaca 2017. – Rezultati provedbe na području Požeško-slavonske županije

 
Anketa poslodavaca je istraživanje tržišta rada koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom obrtničkom komorom i Hrvatskom udrugom poslodavaca, sa svrhom uspješnijeg djelovanja tržišta rada te usklađivanja ponude i potražnje radne snage u Hrvatskoj.

Rezultati ankete poslužit će kao osnova za oblikovanje, usmjeravanje i unapređivanje usluga posredovanja na tržištu rada, mjera aktivne politike zapošljavanja, kratkoročnog predviđanja potreba tržišta rada u pogledu zanimanja na lokalnoj odnosno regionalnoj razini, a analiza Ankete kao i opći podaci sadržani u njoj bit će dostupni i drugim dionicima na tržištu rada kao podloga za pripremu projekata i programa usmjerenih unapređenju obrazovnog sustava, industrijskih politika, funkcioniranja tržišta rada ili specifičnih politika zapošljavanja.


Struktura anketiranih poslodavaca

Tijekom razdoblja provedbe, anketu je valjano ispunilo ukupno 205 poslodavaca, tj. 55,6% od uzorkovanog broja kod kojih je bilo zaposleno 7.482 radnika, što čini 40,6% u odnosu na ukupni broj zaposlenih u Požeško-slavonskoj županiji krajem 2016. godine.

U strukturi anketiranih poslodavaca većinu čine mikro poslodavci - 54,2%, a najmanje je velikih poslodavaca - 3,4%. Prema tipu poslodavca, nešto manje od trećine poslodavaca su obrtnici, a s obzirom na oblik vlasništva prevladavaju poslodavci u privatnom ili pretežno privatnom vlasništvu, njih 150 ili 73,2%.

Gledano prema područjima djelatnosti, najveći broj anketiranih poslodavaca (38,0%) dolazi iz djelatnosti koje su i najznačajnije za gospodarstvo Požeško-slavonske županije; prerađivačka industrija, prijevoz i skladištenje, poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, trgovina na veliko i malo te građevinarstvo.
 

Zaposlenost

Ugovori o radu na određeno vrijeme bili su prisutni kod tri četvrtine anketiranih poslodavaca, manje kod obrtnika (64,2%) i mikro poslodavaca (65,5%), a u potpunosti (100,0%) kod velikih poslodavaca. Gledano prema obliku vlasništva, nešto iznad prosjeka su ugovori o radu na određeno vrijeme bili prisutni kod poslodavaca u državnom ili javnom sektoru (80,0%).


Zapošljavanje na temelju drugih oblika rada

Najčešće korišten alternativni oblik zapošljavanja bio je Ugovor o djelu koji je bio prisutan kod 15,1% od ukupno anketiranih poslodavaca, a na ovaj način angažirano je i najviše osoba (331).
Autorske ugovore kao oblik zapošljavanja koristilo je 3,4% od ukupno anketiranih poslodavaca s ukupno 49 tako angažiranih osoba. Zapošljavanje putem studentskih odnosno učeničkih servisa ostvarilo je 7,8% od ukupno anketiranih poslodavaca s ukupno 176 tako angažiranih osoba. Zapošljavanje putem agencija za privremeno zapošljavanje koristio je najmanji broj poslodavaca (2,9%) ali je na takav način angažiran dosta veliki broj osoba (176).


Poteškoće pri zapošljavanju radnika

U 2016. godini nastavljen je trend rasta udjela poslodavaca koji su imali poteškoće u pronalaženju potrebnih radnika. Na razini RH gotovo svaki drugi poslodavac koji je tražio radnike imao je poteškoće u njihovom pronalaženju dok je u PSŽ taj udio nešto manji (44,4%).
Promatrajući po područjima djelatnosti, najveće teškoće u pronalaženju potrebnih radnika imali su poslodavci iz djelatnosti prijevoza i skladištenja (83,3% onih koji su odgovorili na pitanje) te građevinarstva (71,4%). Značajne poteškoće imali su poslodavci u djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (62,5%), dok je u većini ostalih djelatnosti ovaj omjer  između 30% - 40%.
Anketa je potvrdila kretanja koja su trenutno prisutna na tržištu rada, a vezana su za nedostatak radne snage u sektorima građevinarstva, prijevoza, uslužnih djelatnosti kao i doktora medicine. Karakteristična zanimanja gdje su poteškoće bile najizraženije su: vozači teretnih vozila, zidari, instalateri centralnog grijanja i klimatizacije, kovinoglodači, tesari, konobari, kuhari te liječnici opće prakse.
Uvozom radne snage poteškoće bi najčešće rješavali poslodavci za zapošljavanje zidara, konobara, doktora medicine i vozača.


Planirano zapošljavanje u 2017. godini

Namjeru zapošljavanja u 2017. godini na temelju ugovora o radu iskazalo je ukupno 58,0% anketiranih poslodavaca za 1.884 radnika što predstavlja stopu planiranoga zapošljavanja (postotak u odnosu na ukupni broj zaposlenih kod anketiranih poslodavaca) od 12,4%.
Gledano prema veličini poslovnih subjekata u privatnom vlasništvu, novo zapošljavanje u 2017. godini u najvećoj mjeri planiraju obrtnici s udjelom od 30,6% u odnosu na broj zaposlenih radnika krajem 2016. Znatno niže stope zapošljavanja predviđaju mali (20,1%), srednje veliki (11,7%) te osobito, veliki poslodavci (1,4%).
Gledano u apsolutnim pokazateljima, najveći bi se broj radnika u 2017. mogao zaposliti u prerađivačkoj industriji, građevinarstvu, prijevozu i skladištenju, trgovini na veliko i malo te zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (u ovim djelatnostima je planirano 69,3% od ukupno planiranog zapošljavanja). Novo zapošljavanje ne planiraju poslodavci iz djelatnosti rudarstva i vađenja te poslovanja nekretninama.
Rast poslovnog optimizma ogleda se i u povećanju udjela planiranog zapošljavanja na neodređeno vrijeme koje, iako još uvijek manje zastupljeno u ukupno planiranom zapošljavanju u 2017. godini (41,5%), pokazuje snažan rast u odnosu na prethodnu anketu za 11,4 postotna boda.


Namjera korištenja mjera za poticanje zapošljavanja u 2017. godini

Većina poslodavaca (73,5%) od onih koji su odgovorili na pitanje, iskazala je interes za korištenje bilo koje od mjera za poticanje zapošljavanja koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje. U fokusu poslodavaca su mjere osposobljavanja radnika na radnom mjestu (65,2% zainteresiranih) i sufinanciranja zapošljavanja novih radnika (58,0% zainteresiranih). Nešto manje ali još uvijek u znatnom postotku, poslodavci su zainteresirani za javne radove (41,9% zainteresiranih), dok je za ostale mjere interes manji.


Namjera korištenja usluga  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2017. godini

Bilo koju od usluga HZZ-a u 2017. godini namjerava koristiti 78,9% poslodavaca koji su odgovorili na ovo pitanje. Najčešće korištena usluga bit će objava potrebe za radnikom na web stranici i oglasnoj ploči HZZ-a (67,8%), a u nešto manjem opsegu poslodavci planiraju koristiti potpore za poticanje zapošljavanja (61,3%). Blizu polovine anketiranih (45,8%) planira koristiti uslugu ciljanog posredovanja - upućivanja odgovarajućih kandidata od strane savjetnika HZZ-a na oglašena slobodna radna mjesta, dok je za ostalim uslugama interes znatno manji. Oko trećina poslodavaca se izjasnila da ne mogu procijeniti hoće li im neka usluga trebati ili ne, što je naročito izraženo kod usluga za koje je iskazan slab interes, tako da je za očekivati veći interes za ovim uslugama kako se kod poslodavaca bude javljala potreba za istima. 


Informiranje o novostima i uslugama HZZ-a 

Na kraju istraživanja poslodavci su pitani jesu li zainteresirani da ih se informira o aktivnostima i novostima u radu i uslugama koje pruža HZZ. Od onih koji su odgovorili na pitanje, 80,8% je izrazilo interes, a za način komunikacije velika većina (79,8%) odabrala je e-mail.
 
 
Cjelovitu analizu Ankete poslodavaca 2017. možete pogledati OVDJE.