Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  O nama  >  Upravno vijeće  >  Sjednice održane u 2017. godini  >  20. sjednica Upravnoga vijeća održana 25. rujna 2017. godine
Zadnja izmjena: 29.09.2017.

20. sjednica Upravnoga vijeća održana 25. rujna 2017. godine

 
Dnevni red:  
  1. Suglasnost za sklapanje Ugovora br. 344/1-12/17 o nabavi korisničke računalne i periferne opreme za potrebe Ureda za financiranje i ugovaranje projekata Europske Unije
  2. Suglasnost za sklapanje Okvirnog sporazuma na period do dvije godine za Grupu XIV – PU Šibenik za nabavu usluga strukovne izobrazbe nezaposlenih osoba za rad u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića.
  3. Suglasnost za sklapanje Okvirnog sporazuma na period do dvije godine za Grupu XVII – RU Varaždin za nabavu usluga strukovne izobrazbe nezaposlenih osoba za rad u djelatnosti građevinarstva.
  4. Suglasnost za sklapanje Okvirnog sporazuma na period do dvije godine za Grupu V – PU Karlovac za nabavu usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za rad u djelatnosti građevinarstva.
  5. a) Donošenje Odluke o stjecanju statusa osiguranika i preuzimanju obveze uplate doprinosa za zapošljavanje osobe zaposlene u inozemstvu. – ODGOĐENO
    b) Donošenje Odluke o stjecanju statusa osiguranika i preuzimanju obveze uplate doprinosa za zapošljavanje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi. - ODGOĐENO
     
 
  1.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  2.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  3.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  4.dn.reda
Odluka
Obrazloženje