Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  O nama  >  Upravno vijeće  >  Sjednice održane u 2017. godini  >  24. sjednica Upravnoga vijeća održana 08. prosinca 2017. godine
Zadnja izmjena: 13.12.2017.

24. sjednica Upravnoga vijeća održana 08. prosinca 2017. godine

Dnevni red:  
  1. Suglasnost za sklapanje Okvirnog sporazuma u trajanju do godine dana za Grupu XIX. – PU VIROVITICA za nabavu  usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za digitalne kompetencije s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom  u trajanju do godine dana, Evidencijski broj nabave: 344/2-13/17
  2. Suglasnost za sklapanje Okvirnog sporazuma u trajanju do godine dana za Grupu I - PU BJELOVAR za nabavu  usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za digitalne kompetencije s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom  u trajanju do godine dana, Evidencijski broj nabave: 344/2-13/17.
  3. Suglasnost za sklapanje Okvirnog sporazuma u trajanju do godine dana za Grupu V - PU KARLOVAC za nabavu  usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za digitalne kompetencije s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom  u trajanju do godine dana, Evidencijski broj nabave: 344/2-13/17.
  4. Suglasnost za sklapanje Okvirnog sporazuma u trajanju do godine dana za Grupu XVIII – PU VINKOVCI za nabavu  usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za digitalne kompetencije s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom  u trajanju do godine dana, Evidencijski broj nabave: 344/2-13/17.
  5. Suglasnost za sklapanje Okvirnog sporazuma u trajanju do godine dana za Grupu XIII. – PU SISAK za nabavu usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za digitalne kompetencije s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom u trajanju do godine dana, Evidencijski broj nabave: 344/2-13/17.
  6. Suglasnost za sklapanje Okvirnog sporazuma na period do dvije godine za Grupu IX – PU PULA za nabavu usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za rad u djelatnosti metalske industrije i brodogradnje, Evidencijski broj nabave: 344/2-03/17.
  7. Suglasnost za sklapanje Okvirnog sporazuma u trajanju do godine dana za Grupu XIV. – PU SLAVONSKI BROD za nabavu usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za digitalne kompetencije s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom u trajanju do godine dana, Evidencijski broj nabave: 344/2-13/17.
 
  1.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  2.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  3.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  4.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  5.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  6.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  7.dn.reda
Odluka
Obrazloženje