Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  O nama  >  Upravno vijeće  >  Sjednice održane u 2017. godini  >  25. sjednica Upravnoga vijeća održana 13. prosinca 2017. godine
Zadnja izmjena: 22.12.2017.

25. sjednica Upravnoga vijeća održana 13. prosinca 2017. godine

Dnevni red:  
 1. Suglasnost za sklapanje Okvirnog sporazuma u trajanju do godine dana za Grupu XXII. – RU ZAGREB za nabavu  usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za digitalne kompetencije s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom  u trajanju do godine dana, Evidencijski broj nabave: 344/2-13/17
 2. Suglasnost za sklapanje Okvirnog sporazuma u trajanju do godine dana za Grupu IX – RU OSIJEK za nabavu  usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za digitalne kompetencije s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom  u trajanju do godine dana, Evidencijski broj nabave: 344/2-13/17
 3. Suglasnost za sklapanje Okvirnog sporazuma u trajanju do godine dana za Grupu XXI – PU ZADAR za nabavu  usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za digitalne kompetencije s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom  u trajanju do godine dana, Evidencijski broj nabave: 344/2-13/17
 4. Suglasnost za sklapanje Okvirnog sporazuma u trajanju do godine dana za Grupu XXII. – RU SPLIT za nabavu  usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za digitalne kompetencije s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom  u trajanju do godine dana, Evidencijski broj nabave: 344/2-13/17
 5. Suglasnost za sklapanje Ugovora broj 2.. o nabavi usluga za  održavanje  aplikativnog softvera  instaliranog  u informacijskom sustavu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje prema okvirnom Sporazumu br. 344/2-07/16
 6. Suglasnost za sklapanje Okvirnog sporazuma na period do dvije godine za Grupu XV – RU SPLIT za nabavu usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za rad u djelatnosti građevinarstva, Evidencijski broj nabave: 344/2-02/17
 7. Suglasnost za sklapanje Okvirnog sporazuma na period do dvije godine za Grupu XXI – RU ZAGREB za nabavu usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za rad u djelatnosti građevinarstva, Evidencijski broj nabave: 344/2-02/17
 8. Suglasnost za sklapanje Okvirnog sporazuma na period do dvije godine za Grupu XXII – PU ZADAR za nabavu usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za rad u djelatnosti građevinarstva, Evidencijski broj nabave: 344/2-02/17
 9. Suglasnost za sklapanje Okvirnog sporazuma na period do dvije godine za Grupu IX. – RU OSIJEK za nabavu usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za rad u djelatnosti građevinarstva, Evidencijski broj nabave: 344/2-02/17
 10. Suglasnost za sklapanje Ugovora broj 344/1-18/17 o nabavi telekomunikacijskih usluga: usluga prijenosa podataka, usluga pristupa internetu i javne govorne usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži.
 11. Suglasnost za sklapanje Okvirnog sporazuma na period do dvije godine za Grupu XVIII – PU VUKOVAR za nabavu usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za rad u djelatnosti metalske industrije i brodogradnje, Evidencijski broj nabave: 344/2-03/17.
 12. Suglasnost za sklapanje Ugovora broj 344/1-19/17 o nabavi javne govorne usluge  i L2 (ethernet) usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži.
 13. Suglasnost za sklapanje Ugovora broj 4. za nabavu usluga nadzora, upravljanja i održavanja sustava  podatkovnih centara i osobnih računala Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma br. 344/2-08/15.
 14. Suglasnost za sklapanje Okvirnog sporazuma na period do dvije godine za Grupu VI – PU KUTINA za nabavu usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za rad u djelatnosti metalske industrije i brodogradnje, Evidencijski broj nabave: 344/2-03/17.
 15. Suglasnost za sklapanje Okvirnog sporazuma na period do dvije godine za Grupu XV. – RU VARAŽDIN za nabavu usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za rad u djelatnosti metalske industrije i brodogradnje, Evidencijski broj nabave: 344/2-03/17.
 16. Suglasnost za sklapanje Okvirnog sporazuma na period do dvije godine za Grupu II – PU ČAKOVEC za nabavu usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za rad u djelatnosti metalske industrije i brodogradnje, Evidencijski broj nabave: 344/2-03/17.
 17. Suglasnost za sklapanje Okvirnog sporazuma na period do dvije godine za Grupu VII – RU OSIJEK za nabavu usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za rad u djelatnosti metalske industrije i brodogradnje, Evidencijski broj nabave: 344/2-03/17.
 18. Suglasnost za sklapanje Okvirnog sporazuma na period do dvije godine za Grupu XVII. – PU VIROVITICA za nabavu usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za rad u djelatnosti metalske industrije i brodogradnje, Evidencijski broj nabave: 344/2-03/17.
 19. Suglasnost za sklapanje Okvirnog sporazuma na period do dvije godine za Grupu XVI. – PU VINKOVCI za nabavu usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za rad u djelatnosti metalske industrije i brodogradnje, Evidencijski broj nabave: 344/2-03/17.
 
  1.dn.reda
Odluka
  2.dn.reda
Odluka
  3.dn.reda
Odluka
  4.dn.reda
Odluka
  5.dn.reda
Odluka
  6.dn.reda
Odluka
  7.dn.reda
Odluka
  8.dn.reda
Odluka
  9.dn.reda
Odluka
  10.dn.reda
Odluka
  11.dn.reda
Odluka
  12.dn.reda
Odluka
  13.dn.reda
Odluka
  14.dn.reda
Odluka
  15.dn.reda
Odluka
  16.dn.reda
Odluka
  17.dn.reda
Odluka
  18.dn.reda
Odluka
  19.dn.reda
Odluka