Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti  >  PRIOPĆENJE ZA JAVNOST: Usvojeni Uvjeti i načini korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2018. godini
Zadnja izmjena: 29.12.2017.

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST: Usvojeni Uvjeti i načini korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2018. godini

28. prosinca 2017. godine na 73. sjednici Vlade Republike Hrvatske prihvaćene su Smjernice za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj u razdoblju za 2018. do 2020. godine.

Na temelju donesenih Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj u razdoblju za 2018. do 2020. godine Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 29.prosinca 2017. prihvatilo je Uvjete i načine korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2018. godini te je u tijeku ažuriranje informacija i kriterija na web stranici www.mjere.hr koja će povremeno biti nedostupna.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Mjere aktivne politike zapošljavanja u 2018. godini i nadalje će biti usmjerene na poticanje zapošljavanja, aktivacije, obrazovanja nezaposlenih te očuvanja radnih mjesta. Postojeći paket mjera iz 2017. godine proširit će se i ojačati u smislu razvoja mjera usmjerenih mladim i dugotrajno nezaposlenim osobama te jačanju aktivnosti obrazovanja i osposobljavanja na radnom mjestu, a u svrhu smanjenja nesrazmjera između ponude i potražnje na tržištu rada. Također, cilj mjera je podizanje razine kvalificiranosti nezaposlenih osoba i pomoć u rješavanju strukturalnih problema nezaposlenosti koji su naglašeni u razdoblju nakon gospodarske krize.

Osobe bez radnog iskustva i u 2018. godini bit će jedna od skupina na koju je potrebno staviti poseban fokus kada je riječ o mjerama aktivne politike zapošljavanja, s obzirom na činjenicu da je to ciljana skupina koja se otežano zapošljava. Dodatno, kada je riječ o osobama koje su se obrazovale u reguliranim profesijama za koje je propisana obveza polaganja stručnog ispita, bez obzira na njihovu dob, nužno im je omogućiti stjecanje formalnog uvjeta za izlazak na stručni ispit i početak samostalnog rada.
Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, krajem studenog 2017. godine na evidenciji je bilo 31.269 osoba koje nemaju radno iskustvo te 24.474 osobe s radnim iskustvom u trajanju do godine dana, što čini ukupno skupinu od gotovo 56.000 osoba bez radnog iskustva ili s radnim iskustvom kraćim od godinu dana.

Po dobnoj strukturi, najveći dio osoba bez radnog iskustva spada u mlade osobe do navršene 30. godine. Međutim, ostao je neriješen problem stručnog osposobljavanja za rad osoba starijih od 30 godina, koje ne spadaju pod odredbe Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 16/17) te nemaju zakonsko uporište za steći uvjete za polaganje stručnog ispita, dobivanje licence i početak samostalnog rada. Budući da su te osobe zbog raznih životnih okolnosti završile obrazovanje u kasnijoj životnoj dobi, ove godine je nužno usmjeriti se  na rješavanje navedenog problema.
Iz nabrojanih razloga, za 2018. godinu osmišljen je poseban paket mjera namijenjenih stjecanju prvog radnog iskustva.

Također, naglasak će biti na dugotrajno nezaposlenim osobama na koje je, u vremenu kada je broj registriranih nezaposlenih osoba u padu, potrebno usmjeriti veću pozornost kako bi se pomoglo ukloniti uzroke zbog kojih su ostali u dugotrajnoj nezaposlenosti. Uzroci su uglavnom vezani uz neadekvatno obrazovanje ili pak gubljenje određenih znanja i vještina koje je proizašlo iz njihovog dugotrajnog izbivanja s tržišta rada. Dugotrajno nezaposlenim osobama koje su izgubile određena znanja i vještine omogućit će se brzo osposobljavanje na radnom mjestu radi obnove znanja i vještina u zvanju za koje su se obrazovale.

Novi uvjeti i kriteriji za mjere aktivne politike zapošljavanja provode se od 01.01.2018. godine, a kratak prikaz mjera koje će se provoditi u 2018. godini, s naglaskom na važnije izmjene kod pojedinih mjera pogledajte u nastavku: PAKET MJERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA U 2018. GODINI S NAGLASKOM NA IZMJENAMA U ODNOSU NA 2017. GODINU