Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti  >  Analiza ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje, generičkih vještina te psihomotoričkih sposobnosti na temelju podataka prikupljenih Anketom o standardu zanimanja
Zadnja izmjena: 29.01.2018.

Analiza ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje, generičkih vještina te psihomotoričkih sposobnosti na temelju podataka prikupljenih Anketom o standardu zanimanja

 
Hrvatski zavod za zapošljavanje od 30. kolovoza 2016. godine provodi projekt „Primjena standarda zanimanja u poslovnim procesima HZZ-a i provedba Ankete o standardu zanimanja“. Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Trajanje projekta je ukupno dvije godine te su kroz to razdoblje definirani razni ciljevi usmjereni na unapređivanje poslovnih procesa posredovanja i profesionalnog usmjeravanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na razvoj standarda zanimanja i Hrvatskog kvalifikacijskog okvira provedbom Ankete o standardu zanimanja.
 
Na temelju podataka prikupljenih Anketom o standardu zanimanja planirana je izrada tri analitička rada koji će problematizirati tematske cjeline Ankete, a sa svrhom proširenja spoznajnog doprinosa na području tržišta rada. U izradi analitičkih radova koriste se podaci za 50 zanimanja za koje je Hrvatski zavod za zapošljavanje proveo istraživanje.
 
Za izradu analitičkih radova angažiran je vanjski stručnjak, prof. dr. sc. Josip Burušić iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar. Trenutno su izrađene dvije analize koje u fokus stavljaju mogućnost opisivanja i klasifikacije zanimanja u skupine na osnovi ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje te generičkih vještina i psihomotoričkih sposobnosti potrebnih radnicima za rad u pojedinim zanimanjima. Analitičke radove možete vidjeti u nastavku:
 
Prilog 1: Analiza ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje temeljem empirijskih iskustava dobivenih u provođenju Ankete o standardu zanimanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje   (.pdf) 
 
Prilog 2: Mogućnost opisivanja i klasifikacije zanimanja na osnovi generičkih vještina i psihomotoričkih sposobnosti  (.pdf)