Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti iz županija  >  Primorsko-goranska  >  Stanje na tržištu rada u Primorsko-goranskoj županiji u ožujku 2018.
Zadnja izmjena: 12.04.2018.

Stanje na tržištu rada u Primorsko-goranskoj županiji u ožujku 2018.

 NEZAPOSLENOST
 
Krajem ožujka 2018. godine u Regionalnom uredu Rijeka evidentirane su 9.254 nezaposlene osobe, od čega ispostava:
 
 • Rab - 213 osoba,
 • Čabar - 229 osoba,
 • Vrbovsko - 277 osoba,
 • Cres-Lošinj - 304 osobe,
 • Krk - 473 osobe,
 • Delnice - 510 osoba,
 • Crikvenica - 702 osobe,
 • Opatija - 909 osoba te
 • Rijeka -  5.637 osoba.
  
U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih manji je za 858 osoba (ili 8,5 %) i manji za 2.008 osoba (ili 17,8 %) u odnosu na ožujak 2017. godine.
 
  3.2017. 2.2018. 3.2018. 3.2018. 3.2018.
3.2017. 2.2018.
Nezaposlene osobe 11.262 10.112 9.254 -17,8% -8,5%
Zaposleni s evidencije* 1.417 900 1.363 -3,8% +51,4%
*zaposleni na temelju radnog odnosa i na temelju dr. poslovnih aktivnosti (registriranje trgovačkog društva, obrta, prijava na poljop. osiguranje i dr.)
 
 
Nezaposlene osobe prema razini obrazovanja u Regionalnom uredu Rijeka krajem ožujka 2018. g.
 
Razina obrazovanja Ukupno Udio ( % )
Bez škole i nezavršena OŠ 533 5,8
Osnovna škola 1.383 14,9
SŠ za zanimanje do 3 god. i škola za KV i VKV radnike 2.518 27,2
SŠ za zanimanja u trajanju od 4 i više god. i gimnazija 2.862 30,9
Viša škola I. stupanj fakulteta i stručni studij 708 7,7
Fakulteti, akademije, magisterij, doktorat 1.250 13,5
 
U ožujku su registrirane 993 novoprijavljene nezaposlene osobe, što je 9,1 % manje nego u istom mjesecu prethodne godine. Izravno iz radnog odnosa došle su 653 osobe ili 65,8 %, iz neaktivnosti 288 osoba ili 29,0  %, iz redovitog školovanja 32 osobe ili 3,2 %, dok je 860 osoba ili 86,6 % imalo prethodno radno iskustvo.
S obzirom na temelje prestanka radnog odnosa osobe koje su prethodno bile zaposlene, u evidenciju Zavoda u najvećem broju su došle zbog isteka rada radniku na određeno vrijeme ili sezonskim poslovima (58,7 %), temeljem poslovno uvjetovanog otkaza zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga (19,4 %) te na osnovi sporazuma radnika i poslodavca (15,2 %).
 
Iz registrirane nezaposlenosti u ožujku 2018. godine brisana je 1.851 osoba iz sljedećih razloga:
 • zaposleni s evidencije            (1.363 osoba ili 73,6 %),
 • brisani iz drugih razloga        (488 osobe ili 26,4 %).
 
PRIJAVLJENE POTREBE ZA RADNICIMA I ZAPOŠLJAVANJE
 
Tijekom ožujka 2018. godine Zavodu je prijavljeno ukupno 2.188 slobodnih radnih mjesta, što je 25,8 % manje nego u ožujku 2017. te u odnosu na prethodni mjesec manje za 3,0 %.
 
Najviše traženih radnika prijavljeno je u sljedećim djelatnostima:
 • djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (544 ili 24,9 %),
 • administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (302 ili 13,8 %)
 • trgovina (276 ili 12,6 %),
 • građevinarstvo (230 ili 10,5 %),
 • obrazovanje (201 ili 9,2 %) i
 • prerađivačka industrija (174 ili 8,0 %).
 
Najtraženije skupine zanimanja u ožujku 2018. godine:
 
 • Prodavači/prodavačice u trgovinama -  192
 • Domaćinska zanimanja u uredima, hotelima i ostalim objektima - 190
 • Konobari/konobarice - 179
 • Kuhari/kuharice - 149
 • Kuhinjski pomoćnik/kuhinjske pomoćnice -  105
 • Zaštitari/zaštitarke -    100
                                                                                                                                                                                                            
U ožujku 2018. godine s evidencije Zavoda zaposleno je temeljem radnog odnosa 1.275 osoba, što je 53,1 % više nego u prethodnom mjesecu i 6,7 % manje nego u istom mjesecu prethodne godine.
Najviše su se zapošljavale osobe sa završenom SŠ za zanimanje do 3 god. i školom za KV i VKV radnike (450 ili 35,3 %), osobe sa završenom SŠ za zanimanja u trajanju od 4 i više godina i gimnazijom (408 ili 32,0 %) i osobe fakultetskog obrazovanja (171 ili 13,4 %).
Prema dobi, najviše je s evidencije zaposleno osoba iz dobne skupine od 25 do 29 godina (234 ili 18,4 %), od 30 do 34 godina (175 ili 13,7 %), od 20 do 24 godine (169 ili 13,3 %) kao i osobe od 35 do 39 godina (169 ili 13,3 %).
Temeljem radnog odnosa, većina se zaposlila na određeno ili sezonski (1.197 ili 93,9 %).
 
Aktivna politika zapošljavanja
 
Tijekom ožujka 2018. godine u program aktivne politike zapošljavanja u HZZ RU Rijeka novouključeno je 137 osoba, i to 45 muškaraca (32,8 %) i 92 žene (67,2 %).
 
Struktura nezaposlenih osoba krajem ožujka 2018. godine prema različitim obilježjima:
 
 • 56,8 % žena, 43,2 % muškaraca;
 • 20,7 % bez škole ili sa završenom OŠ;
 • 21,2 % sa prvostupanjskim ili fakultetskim obrazovanjem;
 • 12,5 % bez radnog iskustva;
 • 23,1 % mlađih od 29 godina;
 • 56,0 % starijih od 40 godina;
 • 10,0 % hrvatskih branitelja;
 • 28,8 % korisnika novčane naknade;