Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti iz županija  >  Sisačko-moslavačka  >  PU Sisak Stanje na tržištu rada ožujak 2018.
Zadnja izmjena: 13.04.2018.

PU Sisak Stanje na tržištu rada ožujak 2018.

NEZAPOSLENOST
 
U evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područnog ureda Sisak, koncem ožujka 2018. godine registrirano je 8.397 nezaposlenih osoba. Broj nezaposlenih u odnosu na veljaču 2017. godine, manji je za 210 osoba ili 2,4%, a u odnosu na ožujak 2017. godine manji je za 1.870 osoba ili 18,2%.
 
Struktura ukupno nezaposlenih, promatramo li razinu obrazovanja je sljedeća:
  • bez škole i nezavršena osnovna škola - 754(9,0%)
  • osnovna škola - 2.607(31,0%)
  • SŠ za zanimanja do 3 god. i škola za KV i VKV radnike - 2.467(29,4%)
  • SŠ za zanimanja u trajanju od 4 i više godina - 1.865(22,2%)
  • gimnazija - 199(2,4%)
  • viša škola, I. stupanj fakulteta i stručni studij - 287(3,4%)
  • fakulteti, akademije, magisterij, doktorat - 218 (2,6%)
 
Od 10.267 nezaposlenih osoba koncem ožujka u Područnom uredu Sisak, broj nezaposlenih po ispostavama je:
Dvor 401
Glina 713
Gvozd 361
Hrvatska Kostajnica 647
Petrinja 1.612
Sisak 3.872
Sunja 549
Topusko 242
 
Krajem ožujka 2018. godine u PU Sisak evidentirano je 4.781 nezaposlena žena (56,9%)  i 3.616 nezaposlenih muškarca (43,1%).
 
Krajem ožujka, u evidenciji nezaposlenih na području PU Sisak, bilo je 312 osoba u dobi od 15 do 19 godina, 819 u dobi od 20 do 24 godine, 666 u dobi od 25 do 29 godina, 649 u dobi od 30 do 34 godine, 674 u dobi  od 35 do 39 godina, 782 u dobi od 40 do 44 godine, 904 u dobi od 45 do 49 godina, 1.216 u dobi od 50 do 54 godine, 1.411 u dobi od 55 do 59 godina i 964 osobe starije od 60 godina. Najveći udio u ukupnom broju nezaposlenih imaju osobe u dobi od 55 do 59 godina (16,8%).
 
Tijekom ožujka 2018. godine u evidenciju nezaposlenih Područnog ureda Sisak novoprijavljena je 531 osoba, 13,7% manje nego u veljači 2018. i 6,4% više nego u ožujku  2017. godine.
Od ukupnog broja novoprijavljenih, 443 osobe ili 83,4% bilo je zaposleno. Izravno iz radnog odnosa došlo je 311 osoba, iz nekog drugog oblika rada 1 osoba, izravno iz redovnog školovanja 13 osoba i iz neaktivnosti 206 osoba.
Izravno iz radnog odnosa došlo je najviše osoba iz prerađivačke industrije (69), trgovine na veliko i na malo (45), obrazovanja (32) itd.
 
ZAPOŠLJAVANJE
 
Iz evidencije nezaposlenih, tijekom ožujka 2018. godine, zaposleno je na osnovi radnog odnosa 500 osoba, od toga 287 na području Područnog ureda, 196 izvan područja Područnog ureda, ali na području Republike Hrvatske te u inozemstvu 17 osoba. Na određeno vrijeme zaposlene su 433 osobe ili 86,6%, a na neodređeno vrijeme 67 osoba ili 13,4%. Zaposleno je 56 osoba bez radnog iskustva.
 
MATERIJALNO-PRAVNA ZAŠTITA
 
U Područnom uredu Sisak u ožujku 2018. godine novčanu naknadu koristilo je 757 nezaposlenih osoba (9,0% od ukupnog broja nezaposlenih). U odnosu na veljaču 2018. godine, broj korisnika novčane naknade manji je za 7,7%, a u odnosu na ožujak 2017. godine, broj korisnika manji je za 20,8%.
 
NEZAPOSLENOST I ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA
 
U evidenciji nezaposlenih Područnog ureda Sisak, koncem ožujka 2018. godine registrirana su 923 hrvatska branitelja (11,0% od ukupnog broja nezaposlenih).
Krajem ožujka 2018. godine broj nezaposlenih branitelja manji je za 3,0% u odnosu na veljaču 2018. godine, a u odnosu na ožujak 2017. godine, broj nezaposlenih branitelja manji je za 8,3%.
 
MJERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA U 2017. GODINI
 
U programe aktivne politike zapošljavanja tijekom 2018. godine, novouključene su 94 osobe: 1 osoba u javne radove, 17 u obrazovanje nezaposlenih, 3 u potpore za očuvanje radnih mjesta, 30 u potpore za samozapošljavanje, 23 u potpore za zapošljavanje i  20 u stručno osposobljavanje za rad.