Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti iz županija  >  Krapinsko-zagorska  >  Odobren projekt ENTER
Zadnja izmjena: 30.05.2018.

Odobren projekt ENTER

 
 
Projekt ENTER se provodi u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020“, Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III, a razdoblje provedbe projekta je od 14.05.2018. do 14.11.2020. godine.
 
Lokalno partnerstvo za zapošljavanje pod nazivom Partnersko vijeće za tržište rada KZŽ koje djeluje od 15.12.2010. zaduženo je i najodgovornije tijelo za razvoj ljudskih potencijala na regionalnoj razini. Okuplja 27 članova, predstavnika privatnog, javnog i nevladinog sektora. Zagorska razvojna agencija obavlja funkciju tehničkog tajništva Partnerstva.
 
Ovim projektnim prijedlogom ulaže se u jačanje kapaciteta tehničkog tajništva Partnerstva te osigurava provedba aktivnosti usmjerenih na jačanje strukture i uloge Partnerstva u provedbi regionalnih politika zapošljavanja. Tako je planirano da se u sklopu projekta provede niz aktivnosti koji će doprinijeti ostvarenju ciljeva iz Strategije razvoja ljudskih potencijala do 2020. g, ali i da se kroz vođeni pristup definiraju ciljevi razvoja ljudskih potencijala za naredni period, a ujedno bi se detektirale potrebe koje bi rezultirale budućim projektnim prijedlozima. Planiraju se aktivnosti usmjerene na jačanje kapaciteta iz područja tržišta rada, strateškog planiranja, upravljanja, praćenja i evaluacije, a koji bi znatno pridonijeli komponenti zapošljavanja ciljnih skupina u nepovoljnom položaju.
 
Međusobna interakcija članova partnerstva od ključne je važnosti kod pripreme i provedbe aktivnosti usmjerenih na razvoj tržišta rada te se sa svrhom jačanja međusobnih odnosa partnera pridonosi točnijem usmjeravanju aktivnosti i usluga u budućem periodu. Kako je zapošljavanje mladih jedan od ključnih problema na području KZŽ, 25% ukupnog broja registriranih nezaposlenih osoba u svibnju 2017. godine otpada na mlade do 30 godina starosti. Ovim projektnim prijedlogom obuhvaćen je niz aktivnosti usmjerenih na nezaposlene osobe i pokretanje poslovanja: set baznih edukativnih aktivnosti o ulasku u svijet poduzetništva, izrada web modula za podizanje razine znanja i zapošljivosti kroz nadogradnju postojeće web platforme partnerstvo-razvoj.net; dodjela potpora za samozapošljavanje poduzetnicima početnicima do visine od 70.000 kuna; uspostava mreže mentora koji će biti na raspolaganju novoosnovanim tvrtkama u različitim područjima poslovanja, kao što su npr. Upravljanje ljudskim resursima, IT i sl. Nositelj mjere za samozapošljavanje je KZŽ, a u suradnji sa svim partnerima provoditi će planirane aktivnosti i pratiti njihove učinke na tržište rada. Članovi LPZ KZŽ, koji ujedno čine i partnerstvo na ovom projektu, svake godine definiraju deficitarna zanimanja u KZŽ putem razvijenog modula. Kako je potražanja za deficitarnim zanimanjima na tržištu rada velika, a interes učenika i roditelja za upis nizak, kroz projekt se predlaže implementacija niza ciljanih mjera koje bi trebale podići razinu svijesti, kako učenika, tako i njihovih roditelja o prednostima pohađanja školovanja deficitarnog zanimanja.

 
SAŽETAK

Projektne aktivnosti osiguravaju jačanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, unaprjeđenje partnerskog pristupa, razvoj tehničkih kapaciteta tajništva kao operativnog tijela za praćenje provedbe Strategije razvoja ljudskih potencijala KZŽ te će pružati cjelovitu podršku nezaposlenima i poduzetnicima početnicima u pokretanju poslovanja i poduzetničkom učenju, kao i poticati deficitarna zanimanja kao jedan od alata poticanja zapošljivosti mladih na području KZŽ.