Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti iz županija  >  Karlovačka  >  Provedba projekta „Novim vještinama do zaposlenja“
Zadnja izmjena: 13.09.2018.

Provedba projekta „Novim vještinama do zaposlenja“

 

Novim vještinama do zaposlenja je projekt koji Veleučilište u Karlovcu sa projektnim partnerima POU Kutina, LAG Moslavina, ZUK, RA Mrav d.o.o., i HZZ-područni ured Karlovac, provodi u sklopu  Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. – Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja-faza III.

Projekt je  u cijelosti financiran EU sredstvima i provodi se na području Sisačko –moslavačke i Karlovačke županije.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 927.959,49 kuna, a period provedbe je 18 mjeseci.

Glavni cilj projekta je doprinijeti osnaživanju osobnih i stručnih kompetencija 48 pripadnika ciljnih skupina na tržištu rada kako je definirano županijskim strategijama.

Provedba projekta omogućit će besplatnu edukaciju nezaposlenih odraslih osoba kroz dva programa osposobljavanja: ''Suradnik na izradi i provedbi EU projekata“ i „Tehnolog poduzetnik“ .

Edukacije će se provoditi u prvoj polovici 2019.godine.
Programi su u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih i verificirani su od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja RH.
 
 1. Suradnika/ce na izradi i provedbi EU projekta

Program osposobljavanja traje 120 sati, ( 70 sati teorijske nastave, 30 sati vježbi i 20 sati praktične nastave) Polaznik će po završetku programa steći sljedeće kompetencije:
 • razlikovati  vrste EU fondova i programa
 • isplanirati EU projekt prema metodologiji upravljanja projektnim ciklusom i pristupu logičke matrice
 • kako surađivati u planiranju elemenata projekta (aktivnosti, resursi, vremenski tijek, troškove projekta) u  skladu s provedenim analizama
 • upravljati projektnim aktivnostima i resursima
 • koristiti adekvatne tehnike pri pripremi proračuna projekta
 • izraditi projektni prijedlog u skladu s kvalitativnim značajkama projekta (horizontalne teme)
 • vrednovati projekt i osigurati njegovu održivost
 • koristiti komunikacijske vještine i vještine prezentiranja
 • primijeniti mjere sigurnosti na radu i pružiti prvu pomoć 
 1. Program tehnolog-poduzetnik

Program tehnolog-poduzetnik namijenjen je osobama koje teže samozapošljavanju te žele ući u poslovni svijet pokretanjem vlastite proizvodnje prehrambenih proizvoda. Za realizaciju poslovne ideje, potrebno je multidisciplinarno znanje i vještine koje će polaznici steći tijekom edukacije.
Program osposobljavanja traje 120 sati, ( 79.5 sati teorijske nastave, 40.5 sati vježbi).
 Polaznik će po završetku programa steći sljedeće kompetencije:
 • vođenje poslovnih aktivnosti od ideje za pokretanjem proizvodnje prehrambenog proizvoda ili dodataka hrani do izrade projektnog zadatka
 • razrada idejnog rješenja, poslovnog i financijskog plana te apliciranje za financijska sredstva
 • prepoznavanje potrebne tehnologije za proizvodnju i kontrolu proizvodnje i proizvoda (mikrobiološka, kemijska i senzorska)
 • upravljanje kvalitetom
 • reklamiranje i plasman proizvoda
 • vođenje financija
Promotivne radionice za programe obrazovanja odraslih u Karlovcu će se održati 18.09., 27.09. i 28.09.2018. godine u Trgovačko ugostiteljskoj školi Karlovac, restoran „Pod starimi krovovim“ od 10:00- 12:00 sati, 02.10.2018. godine od 10:00 – 12:00 sati u Zavodu za zapošljavanje – Područni ured Ozalj, te 04.10.2018. godine od 10:00-12:00 sati u Domu zdravlja u Vojniću.  U Kutini će se radionice održati 19. i 26.09, te 03. i 10.10.2018. godine od 10:00 do 12 sati na adresi Tržna 8 (Tržnica Kutina).

Dodatne informacije:
tehnolog.poduzetnik@vuka.hr, tel  047/843-568, marijana.blazic@vuka.hr, tel 047/843-539