Hrvatski zavod za zapošljavanje
Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije
Početna
O nama
IPA
Nepravilnosti
Natječaji
Kontakti
Linkovi
 

NOVO 2007-2013 

Usluge

svi

Odaberite status natječaja:

 

Evaluacija prethodne pomoći pružene kroz IPA HRD OP


Referenca: EuropeAid/133183/D/SER/HR
Tip: Usluge
Status: 
Dodijeljen 23. svibnja 2014.

Opis projekta: Svrha ovog projekta je pružiti relevantne nalaze, zaključke i preporuke, u odnosu na ostvarenje određenog cilja za svaku mjeru, u obavljanju IPA HRD OP pomoći. Obuhvatiti će se sva tri sektora koje pokriva Operativni program: zapošljavanje, obrazovanje i socijalna uključenost. Time će se dugoročno povećati kapaciteti Hrvatske u korištenju Europskog socijalnog fonda (ESF) na način da će se osigurati da mjerodavne institucije pripreme kvalitetnije, dobro razvijene i ciljane mjere i operacije.

Dokumenti:
Award Notice.pdf  23.05.2014.
Shortlist Notice.pdf  07.11.2013.
Contract Notice.pdf  25.06.2013.

Contract Forecast.pdf 

26.06.2012.

Priprema projekata i potpora ESF korisnicima


Referenca: EuropeAid/132480/D/SER/HR
Tip: Usluge
Status: 
Dodijeljen 31. svibnja 2014.

Opis projekta: Opći cilj projekta je povećati kapacitete vezane uz učinkovito korištenje sredstava iz Europskog socijalnog fonda, pripremivši dovoljan broj kvalitetnih operacija. Projektom će se omogućiti stjecanje znanja, unaprjeđenje vještina i razumijevanje prilika koje se pružaju putem Europskog socijalnog fonda, kao i usvajanje metodološkog okvira ESF-a od strane potencijalnih korisnika bespovratnih sredstava Europske unije.  Projekt će također osigurati i da je dovoljan broj projekata koji će se financirati iz Europskog socijalnog fonda i programa za dodjelu bespovratnih sredstava usuglašen i spreman za podnošenje odgovarajućem tijelu nadležnom za odabir projekata.

Dokumenti:
Award Notice.pdf 02.06.2014.
Shortlist Notice.pdf  16.10.2013.
Clarifications No.1.pdf  03.07.2013.
Contract Notice.pdf  19.06.2013.
Contract Forecast.pdf 

03.02.2012.


 


Podrška sustavu socijalne skrbi u procesu daljnje deinstitucionalizacije socijalnih usluga


Referenca: EuropeAid/131056/D/SER/HR
Tip: Usluge
Status: 
Dodijeljen 27. studenog 2012.

Opis projekta: Cilj projekta je povećati socijalnu uključenost korisnika socijalne pomoći kroz pružanje podrške stručnjacima iz područja socijalne skrbi u daljnjem razvoju i provedbi učinkovitih i inkluzivnih socijalnih usluga orijentiranih na zajednicu. Projekt je usmjeren na process daljnje deinstitucionalizacije kroz poticanje planiranja socijalnih usluga na županijskoj razini i na pružanje podrške individualnim programima pretvorbe domova socijalne skrbi u cilju reintegracije korisnika u zajednicu.

Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima


Referenca: EuropeAid/130882/D/SER/HR
Tip: Usluge
Status: 
Dodijeljen 04. veljače 2014.

Opis projekta: Cilj ovog ugovora je povećati sposobnost HZZ-a u pružanju usluga svojim klijentima. U sklopu prokjekta razvit će se nove usluge u segmentu posredovanja pri zapošljavanju, namijenjene poslodavcima. Istovremeno zaposlenici HZZ-a osobsobit će se za pružanje novih usluga kao i korištenje novih metoda rada. Razvit će se i model podrške klijentima HZZ-a kroz e-savjetovanje.
 


 


Podrška Operativnoj strukturi za Operativni program Razvoj ljudskih potencijala u pripremi projekata


Referenca: EuropeAid/129332/D/SER/HR
Tip: Usluge
Status: 
Poništen 31. prosinca 2010.
 
Opis projekta: Cilj ovog ugovora je ojačati sposobnost javnih tijela Republike Hrvatske za efikasno i efektivno upravljanje projektima Europskog Socijalnog Fonda (ESF) kroz unaprijeđenje znanja o pripremi i provedbi projekata u sklopu ESF-a.
 
Dokumenti:
Contract Forecast.pdf 

01.12.2009.
Podrška Operativnoj strukturi za Operativni program Razvoj ljudskih potencijala u upravljanju operativnim programom


Referenca: EuropeAid/129316/D/SER/HR
Tip: Usluge
Status: 
Poništen 31. prosinca 2010.

Opis projekta: Cilj ovog ugovora je unaprijediti sustav upravljanja provedbom Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala te osigurati kvalitetan i djelotvoran prijelaz sa sustava DIS na sustav EDIS; ažuriranje priručnika za upravljanje grant shemama i uputa za prijavitelje u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i provedbenim pravilima Europskog socijalnog fonda.
 

Dokumenti:
Contract Forecast.pdf 

25.11.2009.

 

 

Podrška Operativnoj strukturi za Operativni program Razvoj ljudskih potencijala u vezi informiranja, promidžbe i vidljivosti

Referenca: EuropeAid/129261/D/SER/HR
Tip: Usluge
Status:
Dodijeljen 09. kolovoza 2011.

Opis projekta: Cilj ovog ugovora je pružiti pomoć u pripremi i provedbi aktivnosti vezanih uz sustave informiranja, promidžbe i vidljivosti potrebnih za uspješnu provedbu Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala.

 Žene na tržištu rada


Referenca: EuropeAid/128290/D/SER/HR
Tip: Usluge
Status:
Dodijeljen 28. srpnja 2010.


Opis projekta: Povećati zapošljivost žena koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada i olakšati im pristup na tržište rada razvojem rodno osjetljivih i jasno usmjerenih aktivnih mjera za zapošljavanje i novih metoda rada.
 
 
 


Usluge HZZ-a klijentima: Unaprjeđenje cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i ICT podrška


Referenca: EuropeAid/128256/D/SER/HR
Tip: Usluge
Status: 
Dodijeljen 06. lipnja 2011.
 
Opis projekta: Unaprijediti IT podršku pružanjem usluga klijentima i širenjem usluga cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja. Unaprijediti cjeloživotno profesionalno usmjeravanje osnivanjem Nacionalnog foruma za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje, stvaranjem zakonodavnog okvira za pružanje cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja te osnivanjem jedinica za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje u odabranim hrvatskim regijama.
 
Dokumenti:
Service contract Award notice.pdf 12.07.2011.
Shortlist Notice.pdf

13.12.2010.

Procurement Notice.pdf 24.08.2010.
Cancellation Notice.pdf 15.07.2010.
Shortlist Notice.pdf 08.01.2010.
Procurement Notice.pdf

 08.08.2009.

Contract Forecast.pdf

14.03.2009.

 

 

Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina


Referenca: EuropeAid/127999/D/SER/HR
Tip: Usluge
Status: 
Dodijeljen 12. veljače 2010.

Opis projekta: Razvoj pristupa prilagođenog korisnicima pri integraciji dugotrajno nezaposlenih korisnika socijalne pomoći na tržište rada. Jačanje međusektorske i međuinstitucionalne suradnje u području socijalne skrbi i zapošljavanja. Unapređenje kvalitete usluga Centara za socijalnu skrb u području pristupa dugotrajno nezaposlenih korisnika socijalne pomoći na tržište rada. 

Mladi na tržitu rada


Referenca: EuropeAid/127761/D/SER/HR
Tip: Usluge
Status: 
Dodijeljen 27. listopada 2009.

Opis projekta: Promicanje zapošljavanja mladih na regionalnoj razini razvojem i provedbom jasno usmjerenih aktivnih politika i mjera tržišta rada i institucionalnih usluga. Analiza i uvođenje novih usluga i pristupa u radu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s nezaposlenim mladim osobama.

 Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada


Referenca: EuropeAid/127436/D/SER/HR
Tip: Usluge
Status:
Dodijeljen 03. prosinca 2009.

Opis projekta: Promicanje socijalne uključenosti osoba s invaliditetom i njihove integracije na tržište rada. Senzibilizirati javnost i razviti usluge web portala namijenjenih osobama s invaliditetom i drugim akterima koji se bave problematikom zapošljavanja osoba s invaliditetom i njihovom profesionalnom rehabilitacijom. 

Lokalna partnerstva za zapošljavanje - faza 3


Referenca: EuropeAid/127435/D/SER/HR
Tip: Usluge
Status:
Dodijeljen 14. listopada 2009.

Opis projekta: Razviti osnovu za uključivanje politika zapošljavanja i socijalne uključenosti u širi kontekst regionalnog razvoja unapređenjem i uspostavljanjem partnerstva među relevantnim dionicima na lokalnom tržištu rada odgovornih za razvoj sveobuhvatne politike razvoja ljudskih potencijala na regionalnoj razini.

 IZDVOJENO

Objavljene obavijesti o dodjeli ugovora o nabavi roba za 4 lota projekta 'Usluge HZZ-a klijentima: Unaprjeđenje cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i ICT podrška'.


Objavljena obavijest o dodjeli ugovora o nabavi usluga za projekt 'Podrška sustavu socijalne skrbi u procesu daljnje deinstitucionalizacije socijalnih usluga'.


Objavljena obavijest o dodjeli ugovora u sklopu programa bespovratne pomoći (grant sheme) 'Unaprjeđenje održivog zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih visokoobrazovanih osoba'.


Objavljena obavijest o dodjeli ugovora u sklopu programa bespovratne pomoći (grant sheme) 'Mladi na tržištu rada'.


Objavljena nadopunjena obavijest o dodjeli ugovora u sklopu programa bespovratne pomoći (grant sheme) 'Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada'.


Objavljena nadopunjena obavijest o dodjeli ugovora u sklopu programa bespovratne pomoći (grant sheme) 'Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina'