Izvješće o aktivnostima Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u području zapošljavanja osoba s invaliditetom u razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna 2018. godine

U razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna 2018. godine posredovanjem Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje zaposleno je ukupno 141.455 osoba. Od tog broja 2.656 su osobe s invaliditetom (udio od 1,9% svih zaposlenih osoba iz evidencije Zavoda), što čini porast od 0,3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je zaposleno 2.648 osoba s invaliditetom (1,7% ukupne populacije zaposlenih osoba iz evidencije Zavoda). Broj zaposlenih osoba s invaliditetom i dalje kontinuirano raste, iako je sam porast manji u odnosu na prošle godine.

Na dan 30. rujna 2018. godine, u evidenciji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje bilo je registrirano 130.577 osoba, od čega 5.613 osoba s invaliditetom. Osobe s invaliditetom čine udio od 4,3% u ukupnom broju nezaposlenih osoba prijavljenih u evidenciju Zavoda. Gledajući posljednja kretanja na tržištu rada, ukupan broj nezaposlenih osoba u evidenciji Zavoda se smanjio, pa je tako došlo i do smanjenja broja nezaposlenih osoba s invaliditetom i to za 10,82% u odnosu na isto razdoblje prošle godine (6.294 nezaposlenih osoba s invaliditetom).

Glavni ciljevi novog paketa mjera su zapošljavanje, podizanje razine zapošljivosti, te uvažavanje specifičnih potreba osoba u nepovoljnom položaju. Upravo su osobe s invaliditetom prepoznate kao osjetljiva skupina koja se nalazi u nepovoljnom položaju na tržištu rada te su za tu skupinu osigurane potpore u najvećem iznosu. Poslodavcu se sufinanciraju troškovi rada osobe koju zapošljava do 50% godišnjeg troška bruto II plaće, dok se kod zapošljavanja osobe s invaliditetom sufinancira 75% bruto II plaće.

U mjere aktivne politike zapošljavanja trenutno je uključeno ukupno 1.389 osoba s invaliditetom, dok je novouključenih osoba s invaliditetom, u periodu od 01. siječnja do 30. rujna 2018. ukupno 690. To je povećanje od 9,35% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine kada je broj novoključenih osoba s invaliditetom iznosio 631.

Rezultate u zapošljavanju osoba s invaliditetom za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2018. godine, kao i strukturu zaposlenosti i nezaposlenosti osoba s invaliditetom iz evidencije Zavoda pobliže prikazujemo u nastavku:

Izvješće

Izvješće o aktivnostima HZZ-a u području zapošljavanja osoba s invaliditetom (PDF)