PRIOPĆENJE ZA JAVNOST: uključivanje migranata na tržište rada

S obzirom na netočne navode iznesene ovih dana u medijima, a vezano uz uključivanje migranata na tržište rada te njihovu mogućnost korištenja postojećih mjera aktivne politike zapošljavanja koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, smatramo važnim upoznati javnost s činjenicama. Naime, budući da su se u napisima u medijima pojavile netočne tvrdnje, koje bi mogle dovesti do nedoumica u javnosti, objavljujemo sljedeće priopćenje za javnost.

Sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN 70/15, 127/17) pravo na rad u Republici Hrvatskoj imaju osobe kojima je odobren azil, supsidijarna zaštita i članovi njihovih obitelji, osobe kojima je odobrena privremena zaštita, a tražitelji međunarodne zaštite isključivo ako ministarstvo nadležno za unutarnje poslove nije donijelo odluku o zahtjevu za međunarodnu zaštitu u roku od devet mjeseci od dana podnošenja urednog zahtjeva, a tražitelj svojim postupanjem nije utjecao na razloge ne donošenja odluke. Slijedom navedenog i u skladu sa Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN 16/17), ove kategorije osoba imaju pravo upisa u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te sva prava i obveze koja iz tog statusa proizlaze kao i hrvatski državljani, uključujući korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja. Osobe kojima međunarodna zaštita nije odobrena ne mogu biti korisnici usluga Zavoda, pa tako niti mjera aktivne politike zapošljavanja.

Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, u 2016. godini od 2234 zahtjeva pozitivno je riješeno 100, u 2017. od 1887 zahtjeva pozitivno je riješeno 211, a u 2018. (do 30.9.) od 852 zahtjeva pozitivno je riješen 161 zahtjev. Pritom je 30.10.2018. u evidenciji nezaposlenih HZZ-a evidentirano 136 osoba pod međunarodnom zaštitom.

Mjera aktivne politike zapošljavanje Osposobljavanje na radnom mjestu postoji od 2016. godine s ciljem osposobljavanja nezaposlenih osoba za stjecanje praktičnih znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova određenog radnog mjesta. Za mjeru mogu aplicirati sve nezaposlene osobe iz evidencije Zavoda s najviše završenom srednjom školom, koje nemaju radno iskustvo za obavljanje poslova za koja će se osposobljavati, uključujući (ali ne isključivo) osobe kojima je u Republici Hrvatskoj odobrena međunarodna zaštita.

U 2018. godini u mjeru je uključeno 338 osoba iz evidencije nezaposlenih, od toga 5 osoba pod međunarodnom zaštitom.

Ukupno je u prvih 9 mjeseci 2018. godine u mjere aktivne politike zapošljavanja novo uključeno 22.247 osoba iz evidencije nezaposlenih, od toga 9 osoba pod međunarodnom zaštitom (5 u mjeru Osposobljavanje na radnom mjestu, 3 u mjeru Javni rad i jedna osoba u mjeru Potpore za zapošljavanje).