Ostali korisnici


Korisnici usluga Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje su mnogobrojni – učenici osnovnih i srednjih škola, studenti, nezaposlene osobe i tražitelji zaposlenja, poslodavci, razne obrazovne institucije, socijalni partneri, strani državljani koji se zapošljavaju u Republici Hrvatskoj i drugi.

Na ovim se stranicama nalaze informacije za:
  • Učenike i studente
  • Zaposlene osobe koje žele promijeniti posao i druge korisnike
  • Strane državljane