Kako zaposliti stranca

Zakonom o strancima (NN 130/11, 74/13, 69/17, 46/18) propisani su uvjeti ulaska, kretanja, boravka i rada državljana trećih zemalja i državljana država članica Europskoga gospodarskog prostora (u daljnjem tekstu: EGP) i članova njihovih obitelji i uvjeti rada i prava upućenih radnika u Republici Hrvatskoj.
 
Građani članica Europskog gospodarskog prostora i Švicarske ne podliježu režimu radnih dozvola i mogu raditi u Hrvatskoj pod uvjetima koji vrijede za hrvatske državljane. Iznimno, građani Republike Austrije najkasnije do 30. lipnja 2018. godine podliježu režimu radnih dozvola izvan godišnje kvote.

Državljanin treće zemlje može raditi u Republici Hrvatskoj na temelju dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada, ako Zakonom nije drugačije propisano. Dozvola za boravak i rad je jedinstvena dozvola kojom se državljaninu treće zemlje dozvoljava privremeni boravak i rad u Republici Hrvatskoj. Dozvola za boravak i rad izdaje se na temelju godišnje kvote i izvan godišnje kvote, a Odluku o godišnjoj kvoti dozvola donosi Vlada Republike Hrvatske te se objavljuje u 'Narodnim novinama'. Informacije o kvotama za izdavanje radnih dozvola dostupne su ovdje.

Sukladno Zakonu o strancima, za izdavanje radnih i boravišnih dozvola nadležno je Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno Policijske uprave. Više informacija o pravima i obvezama stranaca u Republici Hrvatskoj možete pronaći u brošuri Stranci - Ministarstvo unutarnjih poslova.