Zaposleni koji žele promijeniti posao i drugi korisnici

Zaposlene osobe koje žele promijeniti posao mogu se također prijaviti, budući da se o toj kategoriji u Zavodu vodi posebna evidencija. Takve osobe mogu tražiti posao i koristiti usluge posredovanja Zavoda poput svih drugih nezaposlenih osoba.