Zaposleni koji žele promijeniti posao i drugi korisniciZaposlene osobe koje žele promijeniti posao mogu se također prijaviti u evidenciju Zavoda te se u tom slučaju u evidenciji vode kroz posebnu kategoriju – „Ostali tražitelji posla“. Kao takve, zaposlene osobe mogu aktivno tražiti posao i koristiti usluge posredovanja Zavoda poput svih drugih nezaposlenih osoba. Ostali tražitelji zaposlenja ne mogu koristiti prava koja proizlaze iz statusa nezaposlenosti.
 
Usluge koje Zavod nudi:
  • Profesionalno usmjeravanje - skup različitih aktivnosti koje pojedincima pomažu identificirati vlastite mogućnosti, kompetencije i interese u različito doba života, kako bi donijeli odluke o obrazovanju, osposobljavanju i zapošljavanju i upravljali vlastitom profesionalnom karijerom,
  • informacije o slobodnim radnim mjestima,
  • informacije o stanju na tržištu rada - struktura nezaposlenosti, tražena i manje tražena zanimanja,
  • radionice kroz koje se stječu znanja i vještine za što uspješnije snalaženje na tržištu rada (kako napisati životopis i zamolbu, kako se predstaviti poslodavcu, metode samoprocjene, tehnike aktivnog traženja posla),
  • pravne savjete,
  • pomoć u dodatnoj (samo)procjeni osobnih mogućnosti, pomoć pri odabiru programa obrazovanja i osposobljavanja, utvrđivanje preostale radne sposobnosti.