Aktivni projekti


1.  ESF - Europski socijalni fond


Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja 2014.-2020.

 1. Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za dugotrajno nezaposlene mlade
 2. Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade (IZM)
 3. Provedba javnih radova za teže zapošljive skupine
 4. Obrazovanje, osposobljavanje i prekvalifikacija nezaposlenih osoba
 5. Podrška samozapošljavanju
 6. Potpore za zapošljavanje teže zapošljivih skupina
 7. Zadržavanje radnika u zaposlenosti

Primjena standarda zanimanja u poslovnim procesima HZZ-a i provedba Ankete o standardu zanimanja


2. "MINI ESF"


 1. 3D tvornica budućnosti
 2. Socijalno poduzetništvo – nove kompetencije komercijalista
 3. Povećanje mogućnosti zapošljavanja nezaposlenih roditelja djece predškolske dobi
 4. Osnaživanje kompetencija za rad u drogerijama - Drogerist
 5. Vrtovi Rudolfa Steinera – uzgajam i sadim, život svoj gradim
 6. Praktična kuća znanja

 

3. IV. KOMPONENTA - Razvoj ljudskih potencijala


 1. Program darovnica


4. ERASMUS+5. Ostali projekti


6. FP7- Sedmi okvirni program za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti