Završeni projekti

 

1. "MINI ESF"2. IPA – INSTRUMENT PRETPRISTUPNE POMOĆI


 

IPA Komponenta I Pomoć u tranziciji i izgradnji institucija

  1. Centar tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (1.000.000 €)
  2. Priprema Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za EURES (230.000 €)
  3. EURES Usluge prema poslodavcima (200.000 €)
  4. Mehanizmi prekogranične suradnje u EURES-u - Twinning light (200.000 €)


IPA Komponenta II Prekogranična suradnja


IPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala 

3. PROGRESS


 
Hrvatski zavod za zapošljavanje sudjelovao je na projektima:  
 

4. PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE


Leonardo da Vinci

 

5. CARDS


 
Projekti u kojima je sudjelovao Hrvatski zavod za zapošljavanje:
  1. Restrukturiranje tržišta rada – CARDS 2001
  2. Lokalna partnerstva za zapošljavanje – CARDS 2002
  3. Decentralizacija i reorganizacija Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – CARDS 2003
  4. CARDS 2004 - Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 2

6. PHAREUnutar programa Phare Hrvatski zavod za zapošljavanje sudjelovao je kao partner i korisnik projekta „Ocjenjivanje, izrada preporuka, jačanje kapaciteta i upravljanje darovnicom na području mjera za poticanje zapošljavanja u Republici Hrvatskoj"

7. INTERREG


Hrvatska je sudjelovala u četiri INTERREG programa: INTERREG III A - Program jadranske prekogranične suradnje i Program za susjedstvo između Slovenije, Mađarske i Hrvatske, INTERREG III B CADSES i INTERREG III C. Sudjelovanje projektnih partnera iz Hrvatske financiralo se iz programa PHARE i CARDS.
 
Hrvatski zavod za zapošljavanje je sudjelovao u dva INTERREG III A programa. U sklopu INTERREG III A – Program jadranske prekogranične suradnje provedeni su projekti: SVILMA “Razvoj jadranskog tržišta rada” i DILMA “Razvoj integriranog tržišta rada jadranske regije”, dok su u sklopu INTERREG III A - Program za susjedstvo između Slovenije, Mađarske i Hrvatske provedeni projekti „BILJNA MREŽA: Prekogranično širenje mreže uzgoja, sakupljanja i otkupa ljekovitog bilja u cilju razvoja prekogranične regije“ i „PANONSKI TURIZAM: Stručno osposobljavanje za kvalitetni panonski turizam“.