Mjesečni statistički bilten

  ISSN 1849-3378

Mjesečni statistički bilten je publikacija Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koja od broja 2/2014. izlazi isključivo u digitalnom obliku, a objavljuje se oko 10. u mjesecu s podacima prethodnog mjeseca.
Na pedesetak stranica prezentirani su podaci o registriranoj nezaposlenosti, slobodnim radnim mjestima, zapošljavanju, korisnicima novčane naknade te podaci o provedbi mjera aktivne politike zapošljavanja.
Podaci se prikazuju na četiri razine: na razini Republike Hrvatske, na razini županija te na razini regionalnih/područnih ureda i ispostava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Bilten sadrži uvodno priopćenje o kretanju na tržištu rada u danom mjesecu, prostornu organizaciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te podatke prezentirane u tablicama koje su podijeljene u tri skupine: ukupno kretanje nezaposlenosti i zapošljavanja, podaci o nezaposlenosti i zapošljavanju po djelatnostima i zanimanjima te podaci o nezaposlenosti i zapošljavanju prikazani po županijama.
I na kraju, ističemo da je bilten dvojezična publikacija, na hrvatskom i engleskom jeziku.

Brojevi Mjesečnog statističkog biltena dostupni u elektronskom obliku (.pdf format):


2018  ► broj 9, broj 8, broj 7, broj 6broj 5broj 4, broj 3, broj 2, broj 1.
2017. ► broj 12broj 11, broj 10, broj 9, broj 8, broj 7, broj 6, broj 5, broj 4, broj 3broj 2broj 1. 
2016. ► broj 12, broj 11, broj 10, broj 9, broj 8, broj 7, broj 6, broj 5, broj 4, broj 3, broj 2broj 1
2015. ► broj 12, broj 11, broj 10, broj 9, broj 8,  broj 7,broj 6broj 5broj 4, broj 3, broj 2, broj 1
2014. ► broj 12broj 11, broj 10, broj 9, broj 8, broj 7, broj 6, broj 5, broj 4, broj 3broj 2broj 1.
2013. ► broj 12broj 11, broj 10, broj 9, broj 8, broj 7, broj 6broj 5, broj 4, broj 3broj 2, broj 1.
2012. ► broj 12, broj 11, broj 10, broj 9, broj 8, broj 7, broj 6, broj 5, broj 4, broj 3broj 2, broj 1.
2011. ► broj 12, broj 11broj 10, broj 9, broj 8broj 7, broj 6broj 5broj 4, broj 3, broj 2broj 1.