Analitički bilten

Analitički bilten izlazi četiri puta godišnje i donosi analize podataka o pojavama, stanju i kretanjima u hrvatskom gospodarstvu i na tržištu rada. Analitički bilten posebno se bavi utjecajem gospodarskih kretanja na kretanje zapošljavanja, zaposlenosti i nezaposlenosti. Analitički bilten također obrađuje utjecaj obilježja nezaposlenih osoba na njihov položaj i ishode na tržištu rada. Osobitu pozornost Analitički bilten posvećuje analizi regionalnih podataka. Osim analiza podataka iz izvora Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Analitički bilten objavljuje analize podataka i iz drugih izvora, naročito iz rezultata ankete radne snage koju provodi Državni zavod za statistiku. Osim toga, Analitički bilten donosi usporedbe obilježja hrvatskog tržišta rada s obilježjima tržišta rada ostalih zemalja članica Europske unije na temelju podataka koje objavljuje Eurostat.Sljedeći brojevi Analitičkog biltena dostupni su u elektronskom obliku (.pdf format):

2018. GODINA > broj 2broj 1
2017. GODINA > broj 4, broj 3, broj 2, broj 1
2016. GODINA > broj 4, broj 3broj 2, broj 1
2015. GODINA > broj 4broj 3, broj 2, broj 1
2014. GODINA > broj 4broj 3, broj 2, broj 1
2013. GODINA > broj 4, broj 3, broj 2, broj 1
2012. GODINA > broj 4, broj 3, broj 2, broj 1
2011. GODINA > broj 4, broj 3, broj 2, broj 1
2010. GODINA > broj 4, broj 3, broj 2, broj 1
2009. GODINA > broj 4broj 3, broj 2, broj 1
2008. GODINA > broj 4, broj 3, broj 2, broj 1
2007. GODINA > broj 4, broj 3, broj 2, broj 1
2006. GODINA > broj 4, broj 3, broj 2, broj 1
2005. GODINA > broj 4, broj 3, broj 2, broj 1
2004. GODINA > broj 4, broj 3broj 2, broj 1
2003. GODINA > broj 4, broj 3, broj 2, broj 1
2002. GODINA > broj 4, broj 3, broj 2, broj 1
2001. GODINA > broj 4, broj 3, broj 2, broj 1
2000. GODINA > broj 4