Anketa poslodavaca

 

Anketa poslodavaca je istraživanje tržišta rada koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom obrtničkom komorom i Hrvatskom udrugom poslodavaca, sa svrhom uspješnijeg djelovanja tržišta rada te usklađivanja ponude i  potražnje radne snage u Hrvatskoj.

Provedba ankete jedna je od specifičnih aktivnosti koja pridonosi postizanju više ciljeva iz Strateškog plana HZZ-a: razvoj vlastitih usluga radi povećanja konkurentnosti radne snage i zadovoljenja potreba na tržištu rada, razvoj ljudskih potencijala i administrativnih kapaciteta za kreiranje i davanje novih usluga, ostvarenje vodeće pozicije na tržištu rada uspostavljanjem partnerskih odnosa te jačanje utjecaja na donošenje i provedbu javnih politika na nacionalnoj i regionalnoj razini.

ANKETA POSLODAVACA2017., 2015.2014., 2013., 2012., 2011., 2010.,  2009.,  2008.