Godišnjak

  ISSN 1849-4854


Godišnjak Hrvatskog zavoda za  zapošljavanje je publikacija Središnjeg ureda Zavoda koja izlazi jedanput godišnje, a sadrži podatke za prethodnu godinu. Publikacija je namijenjena širokom krugu korisnika - nezaposlenim osobama, poslodavcima, studentima i znanstvenicima. U njoj su opisane sve funkcije Zavoda te prikazana kretanja u zaposlenosti, nezaposlenosti i ostale promjene na tržištu rada.

Prvi, tekstualni, dio Godišnjaka opisuje: osnovna makroekonomska kretanja s posebnim osvrtom na zaposlenost, zatim kretanje i strukturu nezaposlenosti, potražnju radne snage i zapošljavanje osoba u zemlji i inozemstvu, aktivnosti Zavoda vezane za pripremu nezaposlenih osoba za zapošljavanje, provođenje programa aktivne politike zapošljavanja i projekata uz potporu međunarodne zajednice te materijalno osiguranje nezaposlenih osoba.

Drugi, tabelarni, dio Godišnjaka sadrži brojne tablice s opsežnim podacima temeljenim na evidencijama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. Podaci su prikazani sumarno za Republiku Hrvatsku, a pojedini su razvrstani po županijama ili djelatnostima, i to za prethodnu godinu – prosječno ili stanje 31. prosinca.    


Sljedeća izdanja Godišnjaka dostupna su u elektronskom obliku (.pdf format): 

GODIŠNJAK 

2017., 2016., 2015., 2014., 2013., 2012., 2011., 2010., 2009.2008., 2007., 2006., 2005.