CPESSEC


Hrvatski zavod za zapošljavanje u Centru javnih službi za zapošljavanje zemalja jugoistočne Europe

Centar javnih službi za zapošljavanje zemalja jugoistočne Europe (CPESSEC) je regionalna neprofitna organizacija koja okuplja javne službe za zapošljavanje i/ili ministarstva koja su nadležna za provođenje politika zapošljavanja i/ili upravljanje radnom snagom. Namjera zemalja osnivačica je bila olakšati razmjenu informacija i iskustava u području aktivnosti vezanih za pružanje usluga poslodavcima, tražiteljima zaposlenja, nezaposlenim osobama, kao i unaprjeđenje sposobnosti javnih službi za zapošljavanje u zemljama jugoistočne Europe.

Zemlje članice Centra javnih službi za zapošljavanje zemalja jugoistočne Europe, odnosno njihove javne službe za zapošljavanje, potpisale su 22. svibnja 2007. godine dokument Smjernice za rad Centra javnih službi za zapošljavanje zemlja jugoistočne Europe, čime je osnovana ova organizacija te je navedeno da će se suradnja u okviru djelatnosti Centra odvijati kroz razmjenu informacija i iskustava u tri osnovna područja povezana s pružanjem usluga poslodavcima, tražiteljima zaposlenja i unapređenjem sposobnosti službi za zapošljavanje.

Članice CPESSEC-a su javne službe za zapošljavanje iz sljedećih zemalja: Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Mađarska, Makedonija, Slovenija, Rumunjska, Srbija i Turska.

S obzirom na rotirajuće predsjedanje, ove 2016. godine Centrom predsjeda Turska javna služba za zapošljavanje (ISKUR). Hrvatski zavod za zapošljavanje je u skladu s ovim internim dogovorom Centrom predsjedao 2011. kada je organizirao dvije direktorske i dvije stručne konferencije.

Teme direktorskih konferencija bile su Javne službe za zapošljavanje i dostojan rad i Vještine za zelene poslove u organizaciji Europske komisije (TAIEX) i Zavoda, dok su teme stručnih konferencija bile Uloga partnerstva u osmišljavanju i provođenju projekata i Pokretljivost radne snage i EURES. Osim ravnatelja i stručnjaka javnih službi za zapošljavanje zemalja jugoistočne Europe, konferencijama su prisustvovali govornici iz Međunarodne organizacije rada (ILO), Europske komisije (EC), Europske zaklade za stručnu izobrazbu (ETF), Svjetskog udruženja javnih službi za zapošljavanje (WAPES), Europske konfederacije sindikata (ETUC) i Konfederacije europskog udruženja poslodavaca (BUSINESSEUROPE).

Zavod će sljedeći put predsjedati CPESSEC-om 2021. godine.

Za vrijeme predsjedanja drugih javnih službi za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zapošljavanje aktivno sudjeluje na konferencijama u svrhu razmjene iskustava i praksi na teme od interesa u regiji. Osim sudjelovanja na konferencijama, Zavod također sudjeluje u izradi Statističkog biltena kojeg CPESSEC izdaje svake godine, a koji sadrži statističke podatke vezane za rad i zapošljavanje u zemljama članicama. 

 
Web stranica: http://www.cpessec.org/index.php