WAPES


 

11. Svjetski kongres WAPES-a, 19.-20. travnja 2018., Marrakesh, Maroko

Tijekom Svjetskog kongresa održala se konferencija pod nazivom „Javne službe za zapošljavanje u kontekstu održivog razvoja i digitalnog doba“. 11. Svjetski kongres služio je kao prilika za susret svih članova WAPES-a i proslavu tridesete godišnjice WAPES-a. Hrvatski zavod za zapošljavanje je član WAPES-a.
 
Glavne teme:

Svijet rada se mijenja

Promjena kao takva je neupitna, a ono na što se treba obratiti pažnja je to kako će promjene zaživjeti i koji utjecaj će imati na ekonomiju, poslove, načine rada, stilove življenja i reprezentaciju koju imamo o samom radu.
 
Predvidjeti kakav će odraz digitalizacija imati na budućnost rada je gotovo nemoguće, no ono što javni dionici moraju predvidjeti je potencijalna strukturalna nezaposlenost i nejednakost koja iz toga proizlazi. Po tom pitanju, UN u svojim Ciljevima razvoja (eng. Millennium Development Goals) ističe stav da „održivo međunarodno stanje mira i sigurnosti je moguće jedino ako je svim ljudima osigurana ekonomska i socijalna dobrobit“, a u svojoj misiji promiče „veće standarde života, potpunu zaposlenost te uvjete ekonomskog i socijalnog razvitka“.
 

Digitalizacija ekonomije

Sveprisutna digitalizacija ekonomije utjecala je na povećanje složenosti postojećih poslova te automatizaciju svih ili pojedinih dijelova poslovnih procesa. U isto vrijeme, digitalizacija je omogućila i pojavu novih vrsta poslova. Javne službe za zapošljavanje trebaju odgovoriti na nove izazove digitalizacije:
  • Osigurati potrebne mogućnosti prekvalifikacija,
  • Ponuditi rješenja za onaj dio tržišta rada koji ima poteškoća za prilagodbu novim uvjetima i kontekstima rada,
  • Predlagati alternativna rješenja,
  • Odgovoriti na specifične potrebe svojih korisnika (prilagodba za nova zanimanja i osposobljavanja),
  • Odgovoriti na potrebe organizacija koje traže veću fleksibilnost i prilagodbu,
  • Osigurati pravedno i efikasno upravljanje naknadama za nezaposlene (za države u kojima takva praksa postoji).
 

WAPES: Izbori za Upravno vijeće

Na Općoj skupštini koja je održana 18. travnja 2018. izabrani su novi članovi Upravnog vijeća WAPES-a, s rezultatima:

Predsjedništvo – Maroko
Potpredsjednik za regiju Europe – Francuska
Potpredsjednik za MEAC regiju – Mauritanija
Potpredsjednik za regiju Azije i Pacifika – Koreja
Potpredsjednik za regiju Afrike – Mali
Potpredsjednik za regiju Amerike – Sjedinjenje Američke Države

Kenija, Srednjoafrička Republika, Senegal, Kanada, Njemačka, Belgija, Nizozemska, Rusija, Švedska i Švicarska su također izabrane na mjesta članova Upravnog vijeća WAPES-a.

Na funkciju revizora izabrani su Benin i Mađarska, dok je Švicarska ponovno izabrana za nastavak obnašanja funkcije rizničara.
 

Više infromacija na www.wapes.org.