Ured ravnateljaZavod ima ravnatelja kojega imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnoga za rad. Djelokrug rada, ovlasti i odgovornosti ravnatelja Zavoda utvrđuju se Statutom Zavoda (NN, br. 109/12, 12/14, 40/17 i 100/17).
 
Na 52. sjednici održanoj 04.08.2017. godine u Kninu, Vlada Republike Hrvatske imenovala je Antu Lončara ravnateljem Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
 

 
Ured ravnatelja
Tel.: +385 1 61 26 000
Fax: +385 1 61 26 038
E-mail: ravnatelj@hzz.hr