Potrebni dokumenti

 
ZA PRIJAVU U EVIDENCIJU POTREBNI SU SLJEDEĆI DOKUMENTI:
  • važeća osobna iskaznica i potvrda o boravištu ukoliko se prijavljujete izvan mjesta prebivališta
  • svjedodžba o završenoj školi ili diploma (original ili ovjerena kopija)
  • podatak o OIB-u

Ako dolazite iz radnog odnosa i podnosite zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti uz isti je potrebno priložiti:

  • dokaz o razlogu prestanka radnog odnosa (npr. odluka o otkazu ugovora o radu, obavijest o isteku ugovora na određeno…)
  • dokaz o prosjeku bruto plaće ostvarene u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku radnog odnosa (npr. Potvrda poslodavca, platne liste ovjerene od strane poslodavca)
  • presliku kartice tekućeg računa banke