Krapinsko-zagorska

KRAPINA, 10.10.2018.
Statističko-analitičke informacije Više >>
KRAPINA, 10.10.2018.
Nezaposlenost i zapošljavanje u rujnu 2018./2017. godine Više >>
KRAPINA, 21.09.2018.
Plan aktivnosti HZZ Područnog ureda Krapina u listopadu 2018. godine Više >>
KRAPINA, 11.09.2018.
Nezaposlenost i zapošljavanje u kolovozu 2018./2017. godine Više >>
KRAPINA, 10.09.2018.
Područni ured Krapina sudjelovao na 26. Zagorskom gospodarskom zboru Više >>
KRAPINA, 06.09.2018.
Prezentacija Mjera aktivne politike zapošljavanja u Krapini Više >>
KRAPINA, 28.08.2018.
Provedba aktivacijskog programa za dugotrajno nezaposlene osobe Više >>
10.08.2018.
Nezaposlenost i zapošljavanje u srpnju 2018./2017. godine Više >>
KRAPINA, 10.07.2018.
Nezaposlenost i zapošljavanje u lipnju 2018./2017. godine Više >>
10.07.2018.
Obrazovanje odraslih - završeni programi osposobljavanja Više >>