Info o zdravstvenom i mirovinskom osiguranju

Mirovinsko osiguranje

Elektroničke usluge HZMO-a dio su elektroničkih javnih usluga u okviru projekta e-Građani preko kojeg se omogućava pristup svim elektroničkim javnim uslugama na jednom mjestu, na internetskoj adresi sustava www.gov.hr, stoga pozivamo sve građane da u poslovnicama Financijske agencije (FINA) zatraže jedinstveni elektronički identitet
 
Usluga pretkompletiranja podataka elektronička je usluga kojom budući umirovljenici mogu 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za mirovinu obavijestiti Zavod o namjeri odlaska u starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu, čime unaprijed počinje prikupljane nedostajućih i verifikacija postojećih podataka o stažu i plaći iz hrvatskog osiguranja. Pretkompletiranje podataka omogućava brže ostvarivanje prava i točniji informativni izračun mirovine. 
 

link za obavijest: http://www.mirovinsko.hr/default.aspx?id=11523
poveznica za LETKE:
-  "HZMO u sustavu e-Građani (www.gov.hr)" (pdf, 855 kb)
-  "Pretkompletiranje- Poziv za prethodno utvrđivanje staža" (pdf, 1,5 Mb)


 

Zdravstveno osiguranje

Temeljem Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 80/13. i 137/13.), osobe s prebivalištem, odnosno odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj, koje nisu zdravstveno osigurane po drugoj osnovi, stječu pravo na zdravstveno osiguranje kod Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ako se prijave nadležnom područnom uredu istoga Zavoda:

Rokovi za stjecanje prava na zdravstveno osiguranje možete provjeriti na linku: http://www.hzzo.hr/zdravstveni-sustav-rh/pristup-zdravstvenoj-zastiti

 

Za stjecanje prava na zdravstveno osiguranje osoba ne mora biti prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje već je potrebno da se prijavi Zavodu za zdravstveno osiguranje u navedenim rokovima!