Što nudimo zaposlenima koji žele promijeniti posao

Zaposlene osobe koje zele promijeniti posao mogu se takodjer prijaviti, budući da se o toj kategoriji u Zavodu vodi posebna evidencija. Takve osobe mogu traziti posao i koristiti usluge posredovanja Zavoda poput svih drugih nezaposlenih osoba.