Pregled sklopljenih ugovora u 2010. i 2011. godini

 
Sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske (NN 32/11), a u skladu s člankom 20., stavak 1., točka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, kao obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi objavljujemo Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja  u 2010. godini i Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2011. godini.