Obavijest o sprečavanju sukoba interesa


 

OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA SUKLADNO ZJN 2016.

Hrvatski zavod za zapošljavanje  u skladu s člankom 80. stavak 2. točka 1. ZJN 2016, na temelju izjava, kao naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavak 2. točka 1. ZJN 2016 ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.► Obavijest o sprečavanju sukoba interesa sukladno čl. 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11, 83/13, 143/13, 13/14)