Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu zaštitarskih usluga


Zahtjev za prikupljanje ponuda – ZAŠTITARSKE USLUGE od 01.03. do 31.12.2013. godine

Pojašnjenje broj 2. Zahtjeva za prikupljanje ponuda - Nabava zaštitarskih usluga HZZ - 2013. godina
Pojašnjenje broj 1. Zahtjeva za prikupljanje ponuda - Nabava zaštitarskih usluga HZZ- 2013 godina.
Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu zaštitarskih usluga za razdoblje od 01.03.2013. - 31.12.2013. godine
Troškovnik i Ponudbeni list - GRUPA 1 PU OSIJEK.
Troškovnik i Ponudbeni list - GRUPA 2 PU PULA.
Troškovnik i Ponudbeni list - GRUPA 3 PU RIJEKA.
Troškovnik i Ponudbeni list - GRUPA 4 PU SPLIT
Troškovnik i Ponudbeni list - GRUPA 5 PU VUKOVAR
Troškovnik i Ponudbeni list - GRUPA 6 PU ZAGREB.
Troškovnik i Ponudbeni list - GRUPA 7 SREDIŠNJI URED.
Troškovnik i Ponudbeni list - GRUPA 8 PU SISAK.