Novi Zahtjev za prikupljanje ponuda - LIJEČNIČKE USLUGE–PODRUČNI URED PULA

Zahtjev za prikupljanje ponuda,liječ.ordinacije Područni ured Pula.pdf

GRUPA I- Tehničke specifikacije i Ponudbeni list ZDR.USLUGE 2012, HZZ-PULA-GRAD PAZIN
.pdf

GRUPA II-Tehničke specifikacije i Ponudbeni list  ZDR.USLUGE 2012, HZZ-PULA-GRAD LABIN .pdf

GRUPA III-  Tehničke specifikacije i Ponudbeni list  ZDR.USLUGE 2012, HZZ-PULA-GRAD UMAG .pdf

GRUPA IV- Tehničke specifikacije i Ponudbeni list . ZDR.USLUGE 2012, HZZ-PULA-GRAD POREČ .pdf

GRUPA V- Tehničke specifikacije i Ponudbeni list  ZDR.USLUGE 2012, HZZ-PULA-GRAD ROVINJ .pdf|Objavljeno:8. lipanj 2012.|