Zahtjev za prikupljanje ponuda - LIJEČNIČKE USLUGE–PODRUČNI URED RIJEKA

Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih usluga.pdf

GRUPA I-Troškovnik i Ponudbeni list - liječničke usluge - Područni ured Rijeka.pdf

GRUPA II-Troškovnik i Ponudbeni list - liječničke usluge- Ispostava Crikvenica.pdf

|Objavljeno:23. travanj 2012.|