Help desk za suzbijanje diskriminacije


U prosincu 2010. godine u okviru projekta „Poticanje ravnopravnosti na hrvatskom tržištu rada“ u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje je osnovan Help desk za suzbijanje diskriminacije na tržištu rada namijenjen svim poslodavcima.

Help desk je osmišljen kao trajna potpora poslodavcima u primjeni antidiskrimnacijskih mjera i politike različitosti. Treneri za antidiskriminaciju educirani kroz aktivnosti projekta i djelatnici HZZ-a pružat će podršku poslodavcima u vidu održavanja radionica i predavanja djelatnicima pojedinih tvrtki te savjetovanja o konkretnim slučajevima diskriminacije na tržištu rada.

Pozivamo sve poslodavce da nas kontaktiraju na
e-mail: info_diskriminacija@hzz.hr