Jednokratna novčana pomoć i naknada putnih i selidbenih troškova


Uvjeti za korištenje prava na jednokratnu novčanu pomoć i na naknadu putnih i selidbenih troškova, koju ima nezaposlena osoba koja se vodi u evidenciji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, a kojoj Zavod nije u mogućnosti osigurati zaposlenje u mjestu prebivališta te koja sama ili posredovanjem Zavoda nađe zaposlenje u drugom mjestu regulirani su Odlukom o jednokratnoj novčanoj pomoć i naknadi putnih i selidbenih troškova („NN“, br. 23/14 i 50/14, 52/17).
 
Potrebno je napomenuti da se pod drugim mjestom zaposlenja smatra mjesto zaposlenja (na području Republike Hrvatske ili Europske unije) udaljeno više od 80 km od mjesta prebivališta.
 

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć


Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ima nezaposlena osoba koja zasnuje radni odnos u drugom mjestu zaposlenja u trajanju od godinu dana ili duže te zbog toga promijeni mjesto prebivališta.

Jednokratna novčana pomoć isplaćuje se u visini od 1.200,00 kuna.

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć podnosi se u pisanom obliku područnom uredu Zavoda u kojemu je nezaposlena osoba bila evidentirana prije zaposlenja. Zahtjev se podnosi u roku od 30 dana od dana zaposlenja.

Uz zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć potrebno je kao dokaz priložiti ugovor o radu ili pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu. Dokaz o promjeni prebivališta Zavod će pribaviti po službenoj dužnosti.

Dokazi se prilažu u izvorniku ili ovjerenoj preslici. 

 

Naknada putnih i selidbenih troškova


Nezaposlena osoba koja zasnuje radni odnos u drugom mjestu zaposlenja u trajanju od godinu dana ili duže te zbog toga promijeni mjesto prebivališta, ima pravo na:
  • naknadu putnih troškova za sebe, ako u drugo mjesto zaposlenja seli sam
  • naknadu putnih troškova za sebe, bračnog odnosno izvanbračnog druga i djecu, ako u drugo mjesto zaposlenja seli s obitelji
  • naknadu dijela selidbenih troškova.
Nezaposlena osoba koja zasnuje radni odnos u drugom mjestu zaposlenja, a ne promijeni mjesto prebivališta, ima pravo na naknadu putnog troška samo za sebe.
 
Putni i selidbeni trošak nadoknađuju se samo za jedno putovanje od mjesta dotadašnjeg prebivališta do mjesta zaposlenja. Putni trošak se nadoknađuje u visini stvarnog iznosa troška javnog prijevoza vlakom ili autobusom, a najviše do 300,00 kuna po osobi. Selidbeni trošak nadoknađuje se u visini 50% troškova najjeftinijim prijevoznim sredstvom, a najviše do 1.000,00 kuna.
 
Zahtjev za naknadu putnih i selidbenih troškova podnosi se u pisanom odliku područnom uredu Zavoda u kojemu je nezaposlena osoba bila evidentirana prije zaposlenja. Zahtjev se podnosi u roku od 30 dana od dana zaposlenja.
 
Nezaposlena osoba koja zasnuje radni odnos u drugom mjestu zaposlenja na 6 mjeseci ili duže te zbog toga promijeni mjesto prebivališta uz zahtjev za naknadu putnih i selidbenih troškova mora kao dokaz priložiti ugovor o radu odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu, račun tvrtke koja je obavila preseljenje i prijevoznu kartu odnosno prijevozne karte. Iznimno, ako nezaposlena osoba ne koristi vlak ili autobus, može se priložiti dokaz o cijeni karte najjeftinijeg prijevoznog sredstva (potvrdu javne prijevozničke tvrtke o najjeftinijoj cijeni karte vlaka ili autobusa). Dokaz o promjeni prebivališta Zavod će pribaviti po službenoj dužnosti.
Nezaposlena osoba koja zasnuje radni odnos u drugom mjestu zaposlenja, a ne promijeni mjesto prebivališta uz zahtjev za naknadu putnih i selidbenih troškova mora kao dokaz priložiti ugovor o radu, odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu te prijevoznu kartu, ili ako ne koristi vlak ili autobus, potvrdu javne prijevozničke tvrtke o najjeftinijoj cijeni karte vlaka ili autobusa.
 
Dokazi se prilažu u izvorniku ili ovjerenoj preslici.