Produženje novčane naknade


Produženje novčane naknade nezaposlenim osoba, ženama, kojima je pravo na novčanu naknadu priznato do ponovnog zaposlenja, odnosno nastupanja neke druge zakonom propisane okolnosti za prestanak prava na novčanu naknadu

Nezaposlenoj osobi, ženi, koja je ostvarila pravo na novčanu naknadu do zaposlenja ili nastupanja neke od okolnosti propisane zakonom za prestanak prava na novčanu naknadu, produžit će se pravo na novčanu naknadu do ispunjenja uvjeta godina starosti za stjecanje prava za starosnu mirovinu, odnosno prijevremenu starosnu mirovinu iz članka 26. i 27. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“, br. 121/10.), ako ispunjava uvjet ostvarenog mirovinskog staža propisanog člankom 26. i 27. tog Zakona.
 
Zahtjev za produženje prava na novčanu naknadu nezaposlena osoba, žena, može podnijeti u roku od:
  • 30 dana od isteka utvrđenog prava na novčanu naknadu
  • 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, odnosno prestanka privremene nesposobnosti za rad nakon prestanka radnog odnosa ako je nezaposlenoj osobi, ženi, pravo na novčanu naknadu prestalo prije isteka zbog zasnivanja radnog odnosa

Navedena novčana naknada utvrđuje se u visini koja je isplaćivana korisniku novčane naknade u trenutku isteka utvrđenog prava na novčanu naknadu.