Prestanak novčane naknadePravo na novčanu naknadu prestaje nezaposlenoj osobi ako: