Novčana pomoć


Novčana pomoć za vrijeme obrazovanja i osposobljavanja 

Nezaposlena osoba koju je Zavod uputio na obrazovanje i osposobljavanje koje organizira odnosno troškove snosi Zavod, a koja nije korisnik novčane naknade, ima u tijeku trajanja obrazovanja i osposobljavanja pravo na novčanu pomoć u visini najnižeg iznosa novčane naknade razmjerno broju dana prisutnosti na tom  obrazovanju i osposobljavanju. Pored novčane pomoći nezaposlena osoba ima pravo na naknadu troškova prijevoza za vrijeme tog obrazovanja u visini stvarnih troškova prijevoza sredstvima javnog prijevoza za dane provedene na obrazovanju i osposobljavanju.
Nezaposlena osoba koja je korisnik novčane naknade, a koju je Zavod uputio na obrazovanje i osposobljavanje, za vrijeme trajanja obrazovanja i osposobljavanja nastavlja koristiti utvrđeno pravo na novčanu naknadu. Ukoliko novčana naknada istekne prije završetka obrazovanja i osposobljavanja, nezaposlena osoba ima pravo na novčanu pomoć od isteka novčane naknade do završetka obrazovanja i osposobljavanja.


Novčana pomoć za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Nezaposlena osoba koju je Zavod uključio u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa ima za vrijeme stručnog osposobljavanja pravo na novčanu pomoć razmjerno broju dana prisutnosti na tom  stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Visina novčane pomoći utvrđuje se odlukom Vlade Republike Hrvatske.

Pored novčane pomoći nezaposlena osoba ima pravo na:
naknadu troškova prijevoza za vrijeme tog stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u visini stvarnih troškova prijevoza sredstvima javnog prijevoza za dane provedene na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 
Novčana pomoć osiguranika produženog mirovinskog osiguranja na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove

Osoba osigurana na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove ima pravo na novčanu pomoć najduže za razdoblje od šest mjeseci produženog osiguranja ako joj Zavod odobri i sufinancira troškove produženog mirovinskog osiguranja sukladno uvjetima i načinu korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja.
Način utvrđivanja visine novčane pomoći utvrđuje se odlukom Vlade Republike Hrvatske.
Zahtjev za ostvarivanje prava na opisanu novčanu pomoć osoba osigurana na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove može podnijeti u roku od 30 dana od dana stjecanja statusa osiguranika produženog mirovinskog osiguranja.