CARDS

Program CARDS (Pomoć Zajednice za obnovu, razvoj i stabilizaciju) nastao je 2000. godine kao jedinstven instrument financijske i tehničke pomoći koji zamjenjuje druge mehanizme pomoći namijenjene jugoistočnoj Europi. CARDS podupire ciljeve i mehanizme Procesa stabilizacije i pridruživanja, koji su okvirna politika EU za zemlje zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, bivša Jugoslavenska Republika Makedonija i Srbija i Crna Gora, uključujući Kosovo (definirano rezolucijom Vijeća Sigurnosti UN-a 1244)) do pristupanja Europskoj uniji kao punopravne članice.

Program CARDS je financiran od EK kojem je cilj jačanje hrvatskog sudjelovanja u Procesu stabilizacije i pridruživanja s posebnom važnošću danom:
Program CARDS podijeljen je na nacionalnu i regionalnu komponentu. Nacionalna komponenta namijenjena je zemljama korisnicama dok je regionalna komponenta namijenjena jačanju suradnje zemalja u regiji.

Hrvatska, kao zemlja kandidatkinja, koristi pretpristupnu financijsku pomoć dok istodobno zadovoljava uvjete i za CARDS regionalni program. Hrvatska koristi program CARDS za proračunske godine 2001.-2004., tijekom kojih joj je alocirano 262 milijuna eura. No, u sklopu decentraliziranog sustava upravljanja, Središnja jedinica za financiranje i ugovaranje, pri Ministarstvu financija bila je odgovorna za ugovaranje programa CARDS 2003 i CARDS 2004. Provedba projekata iz programa CARDS trajala je do 31. prosinca 2009.

Projekti u kojima je sudjelovao Hrvatski zavod za zapošljavanje:
  1. Restrukturiranje tržišta rada – CARDS 2001
  2. Lokalna partnerstva za zapošljavanje – CARDS 2002
  3. Decentralizacija i reorganizacija Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – CARDS 2003
  4. CARDS 2004 - Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 2