INTERREG


Inicijativa Europske zajednice pokrenuta radi razvijanja prekogranične suradnje između pograničnih područja na unutarnjim i vanjskim granicama EU. Inicijativa je započeta 1990. godine, a u Financijskoj perspektivi 2000.-2006. nalazila se u svojoj trećoj fazi. U toj se fazi sastojala od tri linije: INTERREG III A - prekogranična suradnja, INTERREG III B - transnacionalna suradnja i INTERREG III C -međuregionalna suradnja. U Financijskoj perspektivi 2007.-2013. INTERREG se zamjenjuje Ciljem 3. -Europska teritorijalna suradnja. Na vanjskim granicama Unije suradnju u sklopu INTERREG-a sufinanciraju programi za treće zemlje (u slučaju Hrvatske CARDS i PHARE). 

Hrvatska je sudjelovala u četiri INTERREG programa: INTERREG III A - Program jadranske prekogranične suradnje i Program za susjedstvo između Slovenije, Mađarske i Hrvatske, INTERREG III B CADSES i INTERREG III C. Sudjelovanje projektnih partnera iz Hrvatske financiralo se iz programa PHARE i CARDS.

Hrvatski zavod za zapošljavanje je sudjelovao u dva INTERREG III A programa. U sklopu INTERREG III A – Program jadranske prekogranične suradnje provedeni su projekti: SVILMA “Razvoj jadranskog tržišta rada” i DILMA “Razvoj integriranog tržišta rada jadranske regije”, dok su u sklopu INTERREG III A - Program za susjedstvo između Slovenije, Mađarske i Hrvatske provedeni projekti „BILJNA MREŽA: Prekogranično širenje mreže uzgoja, sakupljanja i otkupa ljekovitog bilja u cilju razvoja prekogranične regije“ i „PANONSKI TURIZAM: Stručno osposobljavanje za kvalitetni panonski turizam“.