Progress

Program Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost (PROGRESS) uspostavljen je za razdoblje od 2007. do 2013. godine u svrhu pružanja potpore ostvarivanju ciljeva EU na području socijalne uključenosti te socijalne zaštite, uvjeta rada, ravnopravnosti spolova i borbe protiv diskriminacije. Vrijednost programa je 743,25 milijuna eura.
 
Republika Hrvatska sklopila je dana 16. kolovoza 2007. godine Memorandum o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost PROGRESS. Navedeni sporazum ratificirao je Hrvatski sabor na sjednici 22. veljače 2008. godine (NN-MU 2/08). Potpisivanjem i ratifikacijom ovog Memoranduma Hrvatska je postala punopravna članica programa PROGRESS.
 
U 2007. i 2008. godini Hrvatska je imala ograničeno članstvo u programu, a prijelazni period je od 1. siječnja 2009. do 1. siječnja 2011. Od 1. siječnja 2011. Hrvatska sudjeluje u svim mjerama u okviru Članka 9, Odluke Vijeća No. 1672/2006/EC.
 
PROGRESS je usmjeren na pet komponenti:
  1. Zapošljavanje (Employment),
  2. Socijalna zaštita i uključivanje (Social protection and inclusion),
  3. Radni uvjeti (Working conditions),
  4. Različitost i borba protiv diskriminacije (Diversity and combating discrimination),
  5. Ravnopravnost spolova (Equality).
PROGRESS financira tri vrste aktivnosti:
U programu PROGRESS mogu sudjelovati:
Tijelo odgovorno za ukupnu koordinaciju programa u Republici Hrvatskoj: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava.
Hrvatski zavod za zapošljavanje odgovoran je za I. komponentu programa – „Zapošljavanje“. Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite nam se na dolje navedeni kontakt:

Zapošljavanje:
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava i Hrvatski zavod za zapošljavanje
Kontakt: Hrvatski zavod za zapošljavanje
Teo Matković
Pomoćnik ravnatelja
SREDIŠNJI URED
Sektor za razvoj organizacije i provedbu projekata
e-mail:teo.matkovic@hzz.hr
Telefon: 016126045
http://www.hzz.hr

Tijela odgovorna za ostale komponente programa:
 
Socijalna zaštita i uključivanje:
Ministarstvo socijalne politike i mladih
Kontakt: Vesna Mastela Bužan, Viši stručni savjetnik u Upravi za socijalnu skrb

Radni uvjeti:
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Kontakt: Zdravko Franić, Viši stručni savjetnik u Odsjeku za zaštitu na radu

Raznolikost i borba protiv diskriminacije:
Ured za ljudska prava
Kontakt: Višnja Ljubičić, Savjetnik, Maja Bukša, zamjena, Savjetnik

Ravnopravnost spolova:
Ured za ravnopravnost spolova
Kontakt: Tamara Šterk, Savjetnik
 
Korisni linkovi:
http://www.mingo.hr/
http://www.strategija.hr
http://www.mspm.hr
http://www.ljudskaprava-vladarh.hr/Default.aspx
http://www.ured-ravnopravnost.hr/site/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=en

Naputak o oslobađanju od PDV-a za projekte programa Zajednice