Program za cjeloživotno učenje

Program za cjeloživotno učenje program je Europske komisije usmjeren na sve stupnjeve obrazovanja i stručnog usavršavanja. Uspostavljen je odlukom Europskog parlamenta i Vijeća EU (br.1720/2006/EC) 2006. godine, a nastavlja se na prijašnju generaciju obrazovnih programa Socrates i Leonardo da Vinci (1985. - 2006.). Cilj Programa za cjeloživotno učenje je stvoriti doprinijeti razvoju Europe kao naprednog društva znanja s održivim gospodarskim razvojem, većim brojem kvalitetnih radnih mjesta te jačom društvenom kohezijom. Program potiče razmjenu i suradnju među obrazovnim institucijama širom Europe, mobilnost sudionika obrazovnog procesa, obrazovnih stručnjaka te osoba već prisutnih na tržištu rada. Pokriva razdoblje od 2007. - 2013. godine, a za njegovu provedbu predviđen je proračun od 6,9 milijardi €. U programu sudjeluje 27 država članica EU, države članice EFTA-e (Island, Lichtenstein, Norveška) te Turska i Hrvatska kao države kandidatkinje.

Program za cjeloživotno učenje sastoji se od četiri sektorska potprograma:
Program za cjeloživotno učenje uključuje i dva komplementarna programa:
Aktivnosti Programa za cjeloživotno učenje mogu biti centralizirane ili decentralizirane. Centralizirane aktivnosti (multilateralni projekti, tematske mreže i prateće mjere, kao i ransverzalni program i Jean Monnet program) u nadležnosti su Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) sa sjedištem u Bruxelles-u, dok je za decentralizirane aktivnosti (mobilnost i partnerstva) nadležna Agencija za mobilnost i programe Europske unije sa sjedištem u Zagrebu.